Näkyvät Kylät-hankkeen projektipäällikön paikka auki!

Näkyvät Kylät-hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Kaakkois-Suomen Elystä, ja hanke on tarkoitus pyöräyttää käyntiin jo heinäkuun alussa. Hankkeseen etsitään nyt projektipäällikköä. Työpaikkailmoitus avautuu alla olevasta linkistä.

HANKKEESEEN ETSITÄÄN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ. HAE PAIKKAA VIIMEISTÄÄN 19.6.2017.

Näkyvät Kylät -hankkeen tavoitteena on edistää Kouvolan ja Iitin maaseutualueen, sen toimijoiden ja tekijöiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta.  Hankkeen taustalla on usein esiin noussut ajatus maaseutuasumisen mahdollisuuksien parantamisesta ja paikallisten kyläpalveluiden kehittämisestä. Kouvolassa vuonna 2019 järjestettävät Asuntomessut, Iittiin avautuva KymiRing sekä myös Kimolan kanavan avautuminen antavat pohjoiskymenlaaksolaiselle maaseutuasumiselle ja paikallisille kyläpalveluille erinomaisen mahdollisuuden olla esillä.

Hankkeen toimenpiteet:

1.) palveluiden kartoittaminen ja kokoaminen
2.) uusien palvelumuotojen ja -kokonaisuuksien kehittäminen
3.) asukaslähtöisen maankäytön suunnittelu / tonttiasiamiesjärjestelmän kehittäminen
4.) kylien ja niiden palveluiden tehokas ja yhteisölähtöinen markkinointi

Näkyvät Kylät -hanke 2017 – 30.11.2019
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Leader-ryhmä: Pohjois-Kymen Kasvu ry
Hankkeen toteutusalue: Kouvola, Iitti