Valtionavun korotus elintärkeä kylätoiminnalle

Valtiovarainministeriö esittää kylätoiminnan valtionavuksi 1,1 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Suomen Kylätoiminta ry:ssä ja kenttäväen keskuudessa valtiovallan ele on otettu vastaan helpotuksen tuntein.

– Ponnistelujemme tärkeys kylien ja maaseudun kehittämisessä on ymmärretty, kiittelee Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri Rinne.

– Maamme 3 250 kyläyhdistyksen työ vaikkapa digitalisaation edistämisessä, pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa on korvaamatonta. Talkootöitä kylien asukkaiden ja siellä yrittävien ja vierailevien hyväksi tehdään noin viisi miljoonaa tuntia vuodessa.

Viime vuonna kylätoiminnan valtionapua leikattiin sama määrä, mitä nyt ollaan nostamassa: 700 000 euroa. Leikkaus suisti monet maakuntatasolla toimintaa aktivoivat kyläasiamiehet (19 kpl) ahdinkoon, koska valtionapu muodostaa maakunnallisten kyläasiamiesten toimeentulon selkärangan. Kyläasiamiehiä onkin jouduttu lomauttamaan, vaikka maakuntauudistuksen takia juuri nyt tarvitaan entistä vahvempia verkostoja ja vaikuttajia.

– Valtionavun palautus 1,1 miljoonan tasolle on äärimmäisen tärkeää, jotta kylätoiminnan tukirakenteet eivät rapaudu. Tähtäimemme on kuitenkin 1,5 miljoonassa, jolla summalla pystyisimme palkkaamaan kokopäiväiset kyläasiamiehet maakuntiin. Tulemme paiskimaan töitä koko Suomen hyväksi korotuksen arvoisesti, lupaa Rinne.

Muiden maakuntien tavoin Kymenlaakson Kylät ry ottaa tiedon ministeriön esityksestä vastaan odottavan innostuneesti – tähän asti kylätoiminnan valtionapu on mahdollistanut maakunnallisen kyläasiamiehen palkkauksen vain 20 % työajalla. On sanomattakin selvää, että muutaman tunnin viikkotyöaika on mahdollistanut vain välttämättömien työtehtävien hoitamisen.  Hankerahan turvin Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa tällä hetkellä kahta hanketta: KyläHelppi-työllistämishankkeessa autetaan Kymenlaakson alueella toimivia kyläyhdistyksiä työllistämään oman alueen pitkäaikaistyöttömiä kyläläisten avuksi. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen TE-toimisto. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavassa Näkyvät Kylät -hankkeessa viritetään pohjoiskymenlaaksolaiset kylät supervuoteen 2019 – kylien näkyvyys ja saavutettavuus, kotimajoitustoiminta, kylätalojen toiminnan kehittäminen sekä tonttiasiamiesjärjestelmän päivitys ovat esimerkkejä hankkeessa tehtävästä tärkeästä kehittämistyöstä.

Seuraava mittava vaikuttamisen paikka kylätoimijoilla on Suomen historian ensimmäisessä Maaseutuparlamentissa Leppävirralla 1.–3.9.

Suomen Kylätoiminta ry / Kymenlaakson Kylät ry