MAISEMAPOLKUJA -hanke etsii eteläkymenlaaksolaisia kyliä ja kyläryhmiä

MAISEMAPOLKUJA -hanke etsii kyliä toteuttamaan digitaalisia kyläselvityksiä ja mobiiliopasteisia kyläreittejä.

Maisemapolkuja -hanke etsii maisemasta, kyläkulttuurista, luonnosta ja historiasta sekä niiden hyödyntämisestä ja esiintuonnista kiinnostuneita kyliä, kyläryhmiä ja aktiivisia yhdistyksiä. Leader -hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2018–2019. Hanketta haetaan Leader Sepra ry: ltä.

Tarjoamme kaksi erilaista vaihtoehtoa, joista kylä tai kyläryhmä valitsee kumpaa lähtee toteuttamaan. Ensinnäkin kohdekyliin voidaan hankkeen aikana luoda mobiiliopasteisia reittejä maisemaa, paikalliskulttuuria ja luontoa korostaen. Toisaalta hankkeessa voidaan nostaa esiin kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa selvittämällä alueen maisemahistoriaa ja esittelemällä sitä mobiilisovelluksen avulla. Nämä vaihtoehdot muovautuvat hankkeen kuluessa alueen tarpeiden mukaisiksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa sekä edistää luonnon monimuotoisuutta.

Hankkeen toiminta-alueena on Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Hankkeeseen pääsee mukaan 8-10 kylää tai kyläryhmää.

Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ovat toteuttaneet vastaavia selvityksiä ja reittejä jo Pirkanmaalla, Hämeessä ja Uudellamaalla.
Olemassa oleviin KyläNomadi -reitteihin ja maisematarinoihin voi tutustua osoitteessa https://citynomadi.com/company/products/villageNomadi. Hankkeita on lähdetty toteuttamaan kylissä hyvällä asenteella ja tuloksiin ollaan oltu puolin ja toisin erittäin tyytyväisiä.

Kysy lisätietoja ja ilmoita kyläsi mukaan hankkeeseen 30.11.2017 mennessä.

Kirsi Koskela p. 040 772 2876 / kirsi.koskela@maajakotitalousnaiset.fi

Auli Hirvonen p. 0400 864 494 / auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi
_______________________________________________