Kylän tulevaisuus omissa käsissä

KOLMEN KOKOONTUMISEN KYLÄSUUNNITELMA

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n Paikallista kasvua kyliin ja yrityksiin -hankkeen kanssa.

Melkein kun helppoheikin tarjous, mutta silti laadukkaasti totta!

Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä Kouvolan kaupungin maaseutupalveluiden ja kaupunkisuunnittelun kanssa.

Ote kyläsuunnittelun ohjauksesta vastaavan Evita Reitin esityksestä Kouvolan Kylien Neuvottelukunnan kokouksessa 19.2.2018

”Kyläsuunnitelma on kylän tahdonilmaus siitä, kuinka kylää kehitetään. Suunnitelma toimii kehittämistyökaluna kylälle mutta helpottaa myös ulkopuolisen rahoituksen saamista. Huolellisesti tehty suunnitelma auttaa kylää kohdistamaan resurssit oikein sekä tekee kylästä vakavasti otettavan.”

Kokoontumiskertojen välille jää toki tietojen keräämistä, mikäli edellisestä kyläsuunnitelman päivityksestä on jo aikaa tai se laaditaan nyt ensimmäistä kertaa kylällesi. Suunnitelmat tehdään taulukkomuotoon, joka on helposti päivitettävissä.

Ohjaajana koulutuksissa toimii Evita Reitti, palkittu kyläsuunnittelun ohjaaja. Kerätkää 3-10 hlön innostunut ryhmä kylältänne ja ilmoittautukaa 16.3.2018 mennessä jarno.leinonen@pohjois-kymenkasvu.fi . Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava ryhmän kokoonpano yhteystietoineen

(kylä, s-postit ja puhelinnumerot).

Kyläsuunnitelman laatiminen/päivittäminen on kylälle ja osallistujille maksutonta.

Koulutukset alkavat jo tämän kevään aikana ja valmista on ensi syksynä.