Miten vapaaehtoistyön vaikuttavuutta voi arvioida?

”Kyläyhdistysten vapaaehtoistyön vaikuttavuutta on tutkittu varsin vähän sen koko historian aikana. Tämä opinnäytetyö tarkastelee asiaa erityisesti Päijät-Hämeen maakunnan osalta. Miten vaikuttavuutta arvioidaan? Millaista kylätoiminta oli ennen ja mitä se on nyt? Millaista ja miten paljon vapaaehtoistyötä kyläyhdistyksissä on tehty? Tämä opinnäytetyö on Suomen Kylät ry:n tilaama tutkimus, jossa selvitettiin mitä on kylätoiminta Päijät-Hämeessä vuonna 2017. Vaikuttavuuden arviointi on tärkeä osa toimintaa, jotta työn arvostus kasvaa ja pystytään näyttämään toteen saadut tulokset.”

Pääset lukemaan opinnäytetyön alla olevasta linkistä:
http://www.theseus.fi/handle/10024/159752