Maaseutupolitiikan neuvoston kannanotto maaseudun lähikoulujen puolesta

Maaseutupolitiikan neuvosto: Maaseutukoulut osa lapsiystävällistä kouluverkkoa – opetuksen tila ja tulevaisuus maaseuduilla selvitettävä

Valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan neuvosto (jäljempänä MANE) peräänkuuluttaa kansallista politiikkaa, joka tunnistaa maaseutukoulujen paikalliset ja alueelliset merkitykset, tukee sosiaalisesti kestävän kehityksen toteutumista kaikkialla sekä vaalii kansalaisten yhden-vertaisuuden toteutumista asuinpaikasta riippumatta. Lasten oikeus kattavaan oikeusturvaan sekä yhdenvertaiset oikeudet sivistyspalveluihin tulee varmistaa koko maassa. Suomalaista oikeusjärjestelmää tulee kehittää nykyistä lapsiystävällisempään suuntaan, niin että lapsen etu ja oikeudet ovat ensisijaisia lasta koskevissa päätöksissä..

LUE LISÄÄ