Haku käynnissä: Vuoden 2020 kymenlaaksolainen kylä, kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija

Kymenlaakson Kylät ry on käynnistänyt vuoden 2020 kymenlaaksolaisen kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän ja maaseututoimijan valintakierroksen. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää vuosittain aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvu ry:n ja Leader Sepra ry:n edustajista. Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus vahvistaa valinnat kevään aikana. Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2020 ja kunniamaininnan saavat kylät ja henkilöt julkistetaan Maaseutuparlamentissa Kurikassa 1.-3.10.2020.

Vuoden 2020 kymenlaaksolainen kylä
Vuoden kylän valinnassa painotetaan kylän kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Valinnassa otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, lähipalvelujen tuotteistaminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija
Kylätoiminnan tiennäyttäjä on ollut pitkäaikaisella ja pitkäjänteisellä panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa ja on kylätoiminnassa ansioitunut henkilö.
Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon. Valinnoissa painotetaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Ehdotukset
Jos mielessäsi on kylä, kaupunginosa tai henkilö, joka ansaitsisi kymenlaaksolaisen kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän tai maaseututoimijan arvonimen, laita ehdotuksesi perusteluineen 31.1.2020 mennessä sähköpostitse toimisto@kymenlaaksonkylat.fi tai postitse Kymenlaakson Kylät ry, Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski.

Voitte halutessanne käyttää alla olevaa lomaketta ehdotuksen tekemiseen.

Vuoden kymenlaaksolainen Kylä 2020 Hakulomake