Seurantalon tunnustuspalkinto  

Kotiseutuliiton tiedote 30.1.2020

Halutaan palkita hyvin korjattu seurantalo
Tiedätkö erityisen hyvin korjatun seurantalon? Etsimme palkittavaksi taloa, jonka korjaushanke on lisännyt sen käyttöä ja josta olisi esimerkiksi myös muille. Ehdota Hyvän korjauksen palkinnon saajaa maaliskuun loppuun mennessä.

Seurantaloasian neuvottelukunta palkitsee joka toinen vuosi yhden seurantalon Hyvän korjauksen palkinnolla vanhaa rakennustapaa kunnioittavasta ja talon toimivuutta parantavasta korjauksesta. Nyt etsitään vuonna 2020 palkittavaa kohdetta.

Kestävä korjaus lisää seurantalon käyttöä
Hyvin korjatussa seurantalossa korjaukset on tehty vanhaan taloon sopivilla menetelmillä ja materiaaleilla. Säilyttävä korjaamistapa on uusimista kestävämpää, sekä ekologisesti että taloudellisesti. Palkintoperusteissa painotetaan perinnerakentamisen piirteitä ja rakennuksen historian vaalimista. Myös toiminnalliset parannukset, kuten esteettömyys ja laajennukset on suunniteltu vanhaan rakennukseen sopiviksi.

Seurantalot ovat kansalaisyhteiskunnan rakennuspalikoita: ehdotuksessa kannattaa tuoda esille, miten korjaus on lisännyt talon käyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisön talkoohenkeä. Korjauksen valmistumisesta tulisi palkitsemisvuonna olla kulunut enintään viisi vuotta.

Ehdota palkittavaa taloa 31. maaliskuuta mennessä
Ehdotuksen tekijä voi olla yksityishenkilö tai yhteisö, joka tuntee talon ja sen korjaukset hyvin. Ehdotus palkinnon saajasta jätetään sähköisellä lomakkeella 31.3.2020 mennessä.

Asiantuntijaraati arvioi esitykset ja Seurantaloasiain neuvottelukunta päättää palkittavan kohteen. Palkintoraadissa ovat tänä vuonna kyläasiamies Tauno Linkoranta, arkkitehti Ulla Rahola ja rakennuskonservaattori Kalle Virtanen. Palkitut kohteet julkistetaan Seurantalopäivän ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteydessä syyskuun alussa. Palkinto on pronssiveistos. Lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja.

Tarkemmat tiedot menettelystä ja ehdotuslomake:

Hyvän korjauksen tunnustuspalkinto

(Ruotsiksi:
http://www.kotiseutuliitto.fi/foreningshus/hederspris-for-bra-renovering )

Lisätietoja:

tiedottaja-hankesihteeri Jonina Vaahtolammi
Suomen Kotiseutuliitto

puh. (09) 612 63223

seurantalot@kotiseutuliitto.fi

Tietoa seurantaloista:

http://www.seurantalot.fi/mika-on-seurantalo

Seurantaloasiain neuvottelukunta on seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen perustama yhteistyöelin, jossa ovat mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Museoviraston sekä Kuntaliiton edustajat. Neuvottelukunta on Suomen Kotiseutuliiton hallituksen asettama.