Maakunnallinen kylien kehittämisohjelma 21-27

Maakunnallinen kylien kehittämisohjelma 2021-2027

Kymenlaakson Kylät ry on julkaissut maakunnallisen kylien kehittämisohjelman luonnoksen, joka esiteltiin vuosikokouksessamme huhtikuussa. Kehittämisohjelman toivotaan toimivan eräänlaisena yhteistyökaluna ja ohjenuorana kylien kehittämisessä. Ohjelmassa nostetaan esille seitsemän painopistettä, jotka pohjaavat Suomen Kylät ry:n Paikallisuudella paremmaksi -ohjelmaan sekä kymenlaaksolaisten kylien edustajien haastatteluihin. Mainittakoon, että ohjelmassakin esille nousevat kylätyöllistäminen ja kyläturvallisuus ovat teemoja, joita on jo alettu kevään aikana työstämään yhteistyökumppaneiden kanssa.

Niin kuin aina, toimintamme pyrkii ponnistamaan kymenlaaksolaisten kylien tarpeista ja toiveista. Siksi toivoisimme, että kävisitte tutustumassa luonnokseen ja antaisitte siitä kommenttia. Minkälaisia tarpeita teidän alueella nousee esille? Kommentteja otetaan vastaan pitkälle syksyyn, ja ohjelma on tarkoitus vahvistaa syyskokouksessa marraskuun loppuun mennessä. Kiitos jo etukäteen!

Maakunnallinen kylien kehittämisohjelma