KYMENLAAKSON JÄRJESTÖJEN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTA KÄYNNISTYI

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan tiedote 12.3.2022

Kymenlaakson järjestöjen toiminnan esille nostamisessa ja edunvalvonnassa koettiin historiallinen hetki, kun Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan toiminta käynnistyi. Niin kansallisessa SOTE –muutostuki hankkeessa kuin koko järjestöjen toimintaympäristön muutoksessa on nähty tärkeänä maakunnallisten järjestöjen neuvottelukunnan asettaminen.

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan ensimmäinen järjestäytymiskokous pidettiin 17.2.2022. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Katja Valkeinen (Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry), varapuheenjohtajaksi Tuomas Valtonen (Kouvolan Korttelikodit ry), sihteerinä toimii Hanna Pikka (Kumppanuustalo Viikari) ja viestintävastaavana toimii Minna Mänttäri (Kumppanuustalo Hilma). Neuvottelukunnan kaksi ensimmäistä toimintavuotta toteutetaan pilottina, jotta voidaan yhteisesti arvioida neuvottelukunnan toimintaa ja sopia tarvittavista muutoksista.

Neuvottelukunnan jäseninä ovat maakunnallisen järjestöverkoston vastuuhenkilöt (potilas- ja vammajärjestöt, päihde- ja mielenterveysjärjestöt, maahanmuuttajajärjestöt, työllisyysjärjestöt, ikäihmisten järjestöt, kumppanuustalojen verkosto, valmius ja varautuminen, liikuntajärjestöt ja kulttuurijärjestöt) sekä maakunnan kuntien, Kymenlaakson liiton että Kymenlaakso sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) viranhaltijaedustajat. Asiantuntijajäseninä neuvottelukunnassa ovat Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:stä järjestökoordinaattori Henna Hovi ja puheenjohtaja Arja Kumpu.

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta edustaa kaikkia kymenlaaksolaisia Järjestöjä/ yhdistyksiä ja toimii em. toimijoiden edunvalvojana sekä maakunnan ja kuntien keskustelukumppanina järjestötoimintaa koskevissa asioissa.

Kokouksessa keskusteltiin odotuksista ja näkemyksistä neuvottelukunnan toiminnan osalta. Yhteisessä keskustelussa nousi esille vahvasti tuleva toimintaympäristön muutos hyvinvointialueiden käynnistyessä vuoden 2023 alusta ja toisaalta kuntayhteistyö jatkuu edelleen. Järjestötoimijoiden vahva viesti oli, että järjestöjä tulee kuulla tulevan hyvinvointialueen strategian valmistelussa sekä huomioida järjestöjen osaaminen ja asiantuntemus hyvinvointialueen palveluiden toteutuksessa. Osallistujilla oli huoli riittävien resurssien ja järjestöjen toimintaedellytysten jatkuvuudesta. Kansallisella tasolla keskusteltiin kohdennetusta edunvalvonnasta, kun Veikkauksen voittovarat siirtyvät valtion budjettiin. Maakunnan tasolla nähtiin tärkeänä neuvottelukunnan toiminnan esille nostaminen, järjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen, yhteiset koulutukset ja osaajapankki sekä yhteinen hanketoiminta.

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan yksi merkittävä haaste on oman toiminnan näkyväksi tekeminen ja järjestöverkostojen toimijoiden tavoittaminen. Vuoden 2022 aikana neuvottelukunta järjestää maakunnallisen järjestöfoorumin. Järjestöfoorumin ajankohta ja sisältö tarkentuu kevään aikana.

Lisätietoa neuvottelukunnan toiminnasta  www.yhdistysinfo.fi/kymenlaaksonjärjestöjenneuvottelukunta. Neuvottelukunnan Facebook –sivut valmistuvat kevään aikana.

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan puolesta:

Puheenjohtaja                            Katja Valkeinen (katja.valkeinen@yhvi.fi)
Varapuheenjohtaja                   Tuomas Valtonen (tuomas.valtonen@kouvolankorttelikodit.fi)
Sihteeri                                          Hanna Pikka (hanna.pikka@korttelikoti.fi)
Viestintävastaava                       Minna Mänttäri (minna.manttari@kumppanuustalohilma.fi)
Asiantuntijajäsen                       Arja Kumpu (arja.kumpu@gmail.com)