Jouni Syrjänen on valittu Etelä-Kymenlaakson kyläneuvojaksi kaksivuotiseen kylien kehittämishankkeeseen

”Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia” on Kymenlaakson Kylät ry:n hallinnoima Leader -hanke ajalla 1.1.2023 – 31.12.2024. Etelä-Kymenlaaksoon pilotoidaan kyläneuvojan toimi, jota projektin jälkeen pyritään jatkamaan osa-aikaisena. Tärkeintä on pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kehittää maaseutu-, kaupunki- ja saaristoalueiden yhdistysten toimintaa kohti vakaata sisäistä kehittymistä unohtamatta alueiden välistä ja rajoja ylittävää yhteistyötä. Vertaistukea haetaan Pyhtään, Kotkan, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden alueille Pohjois-Kymenlaaksosta sekä tätä laajemmin Suomen kylätoimintaverkostolta. Avaintekijöitä ovat vuoropuhelun ja yhteistyökanavien jalkauttaminen kylien elin- ja vetovoimaisuuden turvaamiseksi.

Projektia vetää Kymenlaakson Kylät ry:n työntekijöistä kyläneuvoja Jouni Syrjänen. Jouni on kotkalainen metsätalousinsinööri, sosionomi ja hallintotieteiden maisteri. Päämääränään on työskennellä yhteiskunnallisesti arvokkaan asian puolesta ja lisäksi laatia väitöskirja Tampereen yliopistossa. Syrjänen näkee kaupunkien ja maaseutukuntien rajojen hämärtyneen ja monin osin hävinneen. Miehikkälästä kotoisin olevan isänsä ja jatkuvien arkipäiväisten kyläkontaktiensa vuoksi on Jouni vakuuttunut hankkeen päämääristä saada aitoja ja pysyviä tuloksia kylien kehittämisessä.

Kyläneuvoja on inhimillinen työkalu, jonka tehtävänä on luoda yhteistyössä kylä- ja muista yhdistyksistä yhä näkyvämpiä ja tasavertaisempia vaikuttajia muiden keskeisten kunnallisten toimijoiden joukossa. Kannustetaan kaikenikäisiä mukaan yhteisölliseen toimintaan. Keinovalikoimaan kuuluvat mm. kyläillat ja -foorumit; kylänuorten koulutuksen ja työkokeilujen edistäminen; Älykäs kylä -työpajojen tuotteistaminen hankeideoiksi. Huomioidaan soveltuvat teemat, jotka auttavat kylien toimijoita puhaltamaan yhteen hiileen omaehtoisesti ja naapurinkin avustuksella. Tavoitetaan kaikki, eikä jätetä ketään tuleen tai lumeenkaan makaamaan. Aitoutta ja avoimuutta ei kehittyvän yhteisöllisyyden luomiseksi voi liikaa korostaa.

Mikä ihmeen älykäs kylä? Määritelmällisesti kyse on jatkuvasta tulevaisuuteen kohdistuvasta prosessista, joka on omaa kylää ja kaiketi napaakin laajempi. Kylä on ympäristönsä osa ja hankkeessa kehittämiseen soveltuvien siementen siilo. Kylien toimijoiden osaaminen saadaan täyteen kukoistukseensa aidon arjen ehdoilla, mutta kohdistamalla toimet rajat ylittävillä keinoilla sekä ajatuksellisesti että käytännöllisesti. Keskiössä ovat niin yksilöt kuin yhteisöt yhtaikaa samanlaisine ja erilaisine päämäärineen. Luodaan siis uusia toimintamalleja unohtamatta vanhoja hyviksi havaittuja keinoja ja vakiintuneita tapoja.

Jouni on tavattavissa ennalta sovitusti kylillä sekä hankkeen työpisteellä Leader Sepran toimitiloissa osoitteessa Helsingintie 1, 49400 Hamina.