Älykylä Kymenlaakso -hankkeet

Älykylä Kymenlaakso -hankkeissa työstetään etukäteen valikoitujen teemojen pohjalta kyläryhmille strategioita eli teemoittaisia suunnitelmia, joiden pohjalta yksittäisiä kyliä tai kyläryhmiä kehitetään kohti Älykäs kylä 2030 visiota.  Hankekokonaisuus toteutetaan alueiden välisenä hankkeena koko Kymenlaakson alueella.  Laajan kartoituksen perusteella teemoiksi on valittu kylien elinkeinot, kylien brändäys sekä kylätalojen tai muiden yhteisöllisten tilojen palveluvalikoiman kehittäminen. Yläteemat pitävät sisällään laajasti … Jatka artikkelin Älykylä Kymenlaakso -hankkeet lukemista