Älykylä Kymenlaakso -hankkeet

Älykylä Kymenlaakso -hankkeissa työstetään etukäteen valikoitujen teemojen pohjalta kyläryhmille strategioita eli teemoittaisia suunnitelmia, joiden pohjalta yksittäisiä kyliä tai kyläryhmiä kehitetään kohti Älykäs kylä 2030 visiota.  Hankekokonaisuus toteutetaan alueiden välisenä hankkeena koko Kymenlaakson alueella. 

Laajan kartoituksen perusteella teemoiksi on valittu kylien elinkeinot, kylien brändäys sekä kylätalojen tai muiden yhteisöllisten tilojen palveluvalikoiman kehittäminen. Yläteemat pitävät sisällään laajasti erilaisia toimenpiteitä kyläyhteisön ja maaseudun elinvoiman kehittämiseksi kylälähtöisesti. 

Hankkeessa asiantuntijat perehdyttävät teemaan ja järjestävät työpajoja sitoutuneiden kylätason toimijoiden kanssa. Näistä tuotoksena syntyy innovatiivisia kylästrategioita, joita testataan jo hankkeen aikana. 

Hankkeen aikana toteutetut toimenpiteet tulevat hyödyttämään koko maakuntaa, edistämään kylien elinvoimaisuutta ja näkyvyyttä sekä antamaan välineitä elinkeinojen kehittämiseen. Hanke verkottaa laajasti eri toimijoita ja luo uskallusta uudenlaiseen kehittämistyöhön. Myös tämä on tärkeä osa maaseudun älykkyyttä.  

Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa alueiden välisen hankkeen läheisessä yhteistyössä alueen Leader-ryhmien, kuntien, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Hankeaika 1.5.2024-31.12.2026. 

Hanke on saanut rahoituksen alueen Leader-ryhmien kautta EU:n maaseuturahastosta. Alueiden välisen hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 210 000 euroa ja tuki 100%. Kustannukset jakautuvat tasan Leader-ryhmien kesken.