Kymenlaakson Kylät ry

Kymenlaakson kylät ry on maakunnallinen kylien yhteenliittymä, joita on Suomessa 19 kpl. Toimimme Kymenlaakson alueella kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen valvojana ja kehittäjänä. Jäsenistöömme kuuluu noin 75 alueen kyläyhdistystä ja kuntaa. Kattojärjestönämme toimii Suomen Kylät ry, joka toimii noin 4000 kyläyhdistyksen puolestapuhujana.

Uutiset

Vastaa Kyläkyselyyn ja voita 100 euron lahjakortti omaan lähikauppaan

Suomen Kylät ry ja maakunnalliset kyläyhdistykset yhteistyössä selvittävät Suomen kylien tilaa yhteisellä kyläkyselyllä, joka on auki 16.1.2022 asti. Toivomme, että myös Kymenlaaksosta mahdollisimman moni kyläyhdistys, -toimikunta tai vastaava vastaisi tähän kyselyyn. Vastaajakylien tiedot yhdistämällä saadaan koottua valtakunnallisesti tärkeää tietoa sekä kylätoiminnan tilasta että paikalliskehittämisen vaikuttavuudesta. Suoraan kylätasolta saadulla tiedolla pystymme tekemään vaikuttamistyötä laajemmin ja saamaan esille kylätoiminnan monet eri toimintamuodot.

Lue lisää

Maakunnallinen järjestöfoorumi 15.12.2021

Järjestöfoorumissa esitellään 1.1.2022 käynnistyvän Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan tulevaa toimintaa, roolia ja merkitystä maakunnan järjestöjen toiminnan esille nostajana ja em. toimijoiden maakunnallisena virallisena edustajana. Neuvottelukunnan keskeisenä tehtävänä on tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan järjestötoimintaa sekä vahvistaa järjestöjen roolia tulevassa toimintaympäristön muutoksessa.

Lue lisää

Kymenlaakson Kylät ry mukaan Kestävän kehityksen viikko -verkostohankkeeseen

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkostohankkeen myötä halutaan tuoda esille maaseudun mahdollisuudet ja uudet innovaatiot kestävään elämäntapaan. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten. Kestävän kehityksen viikkoja nähdään tulevana vuonna Pohjanmaalla, Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Lue lisää

Tervetuloa tutustumaan Yhdistysavaimen palveluihin

Yhdistysavain on yhdistyksille ja seuroille suunniteltu helppokäyttöinen palvelu, joka sisältää kotisivut, jäsenrekisterin ja sovelluksen kulukorvausten käsittelyyn. Voit hyödyntää vain tarvitsemiasi osia, etkä maksa mistään ylimääräisestä. Suomen Kylien yhteistyön kautta saamme nyt tarjota kylien käyttöön Yhdistysavaimen palvelut etuhintaan.

Lue lisää