Yhdistys

Kymenlaakson Kylät ry on vuodesta 1998 asti toiminut kymenlaaksolaisten kylien maakunnallisena järjestönä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on olla maakunnan alueella kylien sekä kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen valvoja ja kehittäjä. Toteutamme ja osallistumme hankkeisiin, joilla on kylien, siellä asumisen ja viihtymisen sekä niiden kehittymisen kannalta olennaista merkitystä.

Yhdistyksen palveluksessa on yksi vakituinen toimihenkilö, jonka lisäksi työntekijätilanne ja toiminnan painopisteet vaihtelevat kulloinkin meneillään olevien hankeresurssien mukaan. Yhdistyksen toiminnasta päättää hallitus, joka koostuu vapaaehtoispohjalla toimivista luottamushenkilöistä eri puolilta Kymenlaaksoa. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu n. 130 yksityis-, yhdistys- ja kuntajäsentä.

Säännöt, rek 8.4.2021