Yhdistys

Kymenlaakson Kylät ry on vuodesta 1998 asti toiminut kymenlaaksolaisten kylien maakunnallisena järjestönä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on olla maakunnan alueella kylien sekä kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen valvoja ja kehittäjä. Toteutamme ja osallistumme hankkeisiin, joilla on kylien, siellä asumisen ja viihtymisen sekä niiden kehittymisen kannalta olennaista merkitystä.

Yhdistyksen palveluksessa on yksi vakituinen toimihenkilö, jonka lisäksi työntekijätilanne ja toiminnan painopisteet vaihtelevat kulloinkin meneillään olevien hankeresurssien mukaan. Yhdistyksen toiminnasta päättää hallitus, joka koostuu vapaaehtoispohjalla toimivista luottamushenkilöistä eri puolilta Kymenlaaksoa. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu n. 130 yksityis-, yhdistys- ja kuntajäsentä.

Kymenlaakson Kylät ry toimii yhteistyössä maakunnan monien eri tahojen kanssa. Näihin kuuluvat muun muassa maakunnassa toimivat kaksi Leader-ryhmää Leader Pohjois-Kymen Kasvu ry ja Leader Sepra ry, maakunnan kunnat ja kaupungit sekä useat maaseudun kehittämistä ajavat tahot.  Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat kuitenkin kymenlaaksolaiset kylät, jotka ovat yhdistyksen toiminnan keskiö.