Todellinen Kyläonnistuminen Jaalassa

Tarina todellisesta kyläonnistumisesta Kouvolan Jaalasta Kylältä kylille, Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa -hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa hyvistä käytännöistä, onnistumisen hetkistä ja talkoorutistuksista jaettavaksi innostamaan ja kannustamaan kylätoimijoita ympäri Suomen. Kylien aktivoinnissa muilta oppiminen ja hyvien käytäntöjen omaksuminen muualta ovat osoittautuneet tehokkaiksi työkaluiksi paikallisessa kehittämisessä. Kyläonnistumiseksi voi kutsua mitä tahansa tapahtumasarjaa, joka on edistänyt yhteisöllisyyttä ja innostanut […]

Lue lisää