Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hanke 1.10.2022 – 31.12.2024

Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hankkeeseen on palkattu seudullinen kyläneuvoja, joka vastaa eteläisen Kymenlaakson kylien ja kuntien kuin myös kylien välisen uudenlaisen yhteistyötavan kehittämisestä. Kyläneuvoja toimii maaseutualueen yhdistysten (eritoten kyläyhdistysten ja vastaavien) sekä kuntien välisenä yhteistyökaluna.

Hankkeessa lisätään kylien ymmärrystä ja tarjotaan työkaluja nykyistä suunnitelmallisempaan ja pitkäjänteisempään kehittämistyöhön Älykäs kylä-, yhteistyö- ja ympäristö-kärjillä. Nuorten aktivointi uusin tavoin sekä kylien työkokeilu- ja harjoittelupaikkojen ”välittäminen” on myös osa hankkeessa tehtävää älykästä työtä.

Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun maatalousrahastosta Leader Sepran kautta.

Kokonaiskustannukset: 138 415€
Julkinen tuki: 90%

Toteuttaja: Kymenlaakson Kylät ry, 1622397-0

 

Jouni Syrjänen on valittu Etelä-Kymenlaakson kyläneuvojaksi kaksivuotiseen kylien kehittämishankkeeseen