Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hanke

Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia – hankkeessa pilotoidaan seudullisen kyläneuvojan toimi, joka vastaa eteläisen Kymenlaakson kylien ja kuntien kuin myös kylien välisen uudenlaisen yhteistyötavan kehittämisestä. Kyläneuvoja toimii maaseutualueen yhdistysten (eritoten kyläyhdistysten ja vastaavien) sekä kuntien välisenä yhteistyökaluna.

Hankkeessa lisätään kylien ymmärrystä ja tarjotaan työkaluja nykyistä suunnitelmallisempaan ja pitkäjänteisempään kehittämistyöhön Älykäs kylä-, yhteistyö- ja ympäristö-kärjillä. Nuorten aktivointi uusin tavoin sekä kylien työkokeilu- ja harjoittelupaikkojen ”välittäminen” on myös osa hankkeessa tehtävää älykästä työtä.

Hae projektipäälliköksi/kyläneuvojaksi hankkeeseen! Lisätietoa tästä!

Hankesuunnitelma tiivistetty verkkosivuille ÄKUK

Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun maatalousrahastosta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 139 000€ ja julkinen tuki 90%.