Kyläkoutsi -hanke

Kyläkoutsi -koulutusta kyliin ja kortteleihin -hanke on maakuntien välinen hanke vuosille 2021-2022, jossa kartoitetaan maakunnallisten kyläyhdistysten ja laeder-ryhmien osaaminen ja luodaan uuden brändin mukainen yhtenäinen koulutuskokonaisuus, jota voidaan jatkossa hyödyntää kaikissa Suomen kylissä. Vuonna 2021 kartoitetaan koko Suomen kylätoimintakentän koulutustarve ja osaaminen, ja vuonna 2022 kootaan koulutusmateriaali ja testataan koulutukset testikylillä.

Hanketta toteuttaa Kymenlaakson kylät ry, Päijät-Hämeen kylät, SILMU-kylät sekä Uudenmaan kylät ry. Hankkeen rahoitus saadaan Kymenlaakson, Uudenmaan ja Päijät-Hämeen leader-ryhmiltä.