Kyläportaali

Kymenlaakson kyläportaali – portti kyliin -hanke

Kyläportaali-hanke luo Kymenlaaksoon kylien yhteisen kotisivuportaalin. Portaalin avulla kylät, joiden kotisivut ovat jääneet kehityksestä jälkeen tai ovat lakanneet toimimasta, saavat uudet sivut modernissa ympäristössä. Lisäksi kylät joilla on jo olemassa toimivat kotisivut, voivat linkittyä portaalin kylälistaukseen.

Kyläportaalissa hankkeeseen osallistuvat kylät pääsevät käyttämään maakunnallista tapahtumakalenteria sekä kylätoimintaan keskittyvää keskustelufoorumia. Hankkeeseen osallistumisen tuloksena kylän viestintä- ja tiedotustoiminta saavat kauan kaivatun päivityksen. Näin kylät tavoittavat aiempaa helpommin ja laajemmin oman kylänsä asioista kiinnostuneita asukkaita, mökkiläisiä ja matkailijoita.

Vertaistukea kylällä ja verkossa

Hankkeessa toteutetaan lisäksi tietotekniikan vertaistukitoiminnan käynnistämiseen tähtääviä toimia. Halukkaat vapaa-ehtoiset saavat ajantasaista opastusta tietotekniikan hyödyntämisestä arkielämässä ja oppivat samalla ratkomaan siihen liittyviä ongelmia. Toimintaa ryhdytään käynnistämään kotisivujen toimintaan saattamisen jälkeen jolloin kylän kotisivut toimivat luonnollisena ympäristönä vertaistukitoiminnasta tiedottamisessa.

Liittymällä tietotekniikan vertaistukitoimintaan asukas voi samalla kohentaa omaa tietotekniikan osaamistaan. Vertaistukitoimintaan osallistumisen ehtona ei ole suinkaan jonkin kokonaisuuden osaaminen vaan halu oppia yhdessä muiden kanssa.

Vertaistuen opastamisessa tutustutaan muun muassa oman alueen koulutustarjontaan, käytettävissä oleviin laite- ja tilaresursseihin. Lisäksi järjestetään opastusten ohessa perehdytyksiä tietotekniikan saloihin asianosaavien ammattilaisten avulla. Hankkeen jälkeen kylällä tulee toimimaan vähintään 2 henkilöä, joiden puoleen kyläläiset voivat kääntyä tietotekniikkaan liittyvissä asioissa.

Hankkeen portaalisivusto löytyy osoitteesta www.kymenkylat.fi