Kyläkoutsi-koulutukset

Kyläkoutsi – osaamista kyliin ja kortteleihin

Kyläkoutsi® on Suomen Kylät ry:n kylien ja kortteleiden kouluttamiseen tuotettu koulutuskonsepti. Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla toimijoilla on mahdollisuus tilata paikan päälle kylään tai kortteliin Kyläkoutsi pitämään info, työpaja tai koulutustilaisuus erilaisista toimintaa kehittävistä aiheista. Tilaisuudet voidaan järjestää myös verkossa tai ruotsiksi. Kouluttautuneita Kyläkoutseja on Suomessa yhteensä 57 henkilöä jokaisessa maakunnassa.

Kymenlaaksossa Kyläkoutsi-koulutuksen on saanut:
Elina Seppänen, elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi, p. 040 184 3576

Katso koulutusaiheet alla ja kysy oman maakunnan Kyläkoutsilta lisää. Kyläkoutsit kouluttavat alueittain oman osaamisensa mukaan. Mikäli tiettyyn koulutusaiheeseen perehtynyt Kyläkoutsi löytyykin naapurimaakunnasta, niin kutsutaan hänet kylään.

Päivittyvät koulutusaiheet

  • Kylästä kuuluu – Kylien ja korttelien toimiva viestintä
  • Toimintaa taloihin – Yhteisöllisten tilojen monipuoliset käyttömahdollisuudet
  • Vapaaehtoistyö kylissä ja kortteleissa – Markkinoi, rekrytoi ja motivoi
  • Mistä rahaa toimintaan? – Varainhankinnan kehittäminen kylissä ja kortteleissa
  • Digitaidot kylissä ja kortteleissa – Yhdistystoimijoiden digiosaaminen haltuun
  • Kyläsuunnitelma – Kylän tai korttelin yhteinen tulevaisuus
  • Ideasta toteutukseen – Kehittämistarpeiden hankkeistaminen
  • Yhdistystoiminnan ABC – Kylä- ja korttelitoiminnan perusteet
  • Vaikuta & verkostoidu – Osallisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet kylä- ja korttelitoiminnassa
  • Tapahtumatuotanto – Järjestä onnistunut kylä- tai korttelitapahtuma

Taustatietoa Kyläkoutsista

Kyläkoutsi -osaamista kyliin ja kortteleihin -hanke oli maakuntien välinen hanke vuosille 2021-2022. Hankkeessa kartoitettiin maakunnallisten kyläyhdistysten ja leader-ryhmien osaamista, ja luotiin uuden brändin mukainen yhtenäinen koulutuskokonaisuus.

Vuonna 2021 kartoitettiin koko Suomen kylätoimintakentän koulutustarve ja osaaminen, vuonna 2022 koottiin koulutusmateriaali ja testattiin koulutukset testikylillä. Hankkeen tuotokset ovat olleet koulutettujen Kyläkoutsien käytettävissä vuoden 2023 alusta alkaen.

Hanketta toteutti Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-kylät ja Uudenmaan Kylät ry. Hankkeen rahoitti Etpähä ry, Päijänne-Leader ry, Pohjois-Kymen Kasvu, Sepra ry, Ykkösakseli ry , Emo ry, Pomoväst ry ja Kehittämisyhdistys SILMU ry.

Hanke on rahoitettu EU:n maaseuturahastosta.

Lisätiedot konseptista www.kylakoutsi.fi