Kylätieto verkkoon -hanke

Kylätieto verkkoon -hankkeessa rakennetaan toimiva ja aikaa kestävä ratkaisu Kymenlaakson kylätiedon tuomiseksi verkkoon. Hankkeessa luodaan kylien palvelusivusto avoimia rajapintoja ja dataa hyödyntäen. Hankkeessa järjestetään maaseutualueen toimijoille koulutusta sekä lisätään alueellista osaamista ja valmiutta digitaalisten alustojen hyödyntämiseen.

Kokonaisuus rakennetaan kylätoimijoiden, kuntien, vapaa-ajanasukkaiden ja viranomaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan palvelemaan laajasti eri kohderyhmiä, jotka hakevat tietoa ja palveluita Kymenlaakson kylistä.

Tuloksena syntyy palvelusivusto, joka kokoaa alueen kylien, kuntien sekä palveluntarjoajien tiedot samalle alustalle ja helposti löydettäviksi. Linkitysten kautta tieto löytyy helposti kuntien sivuilta.

Kolmivuotisen hankkeen tuotokset tulevat sekä hankkeen aikana, että sen jälkeen toimimaan koko Kymenlaaksoa palvelevana alustana.

Hankkeen toimenpiteet tulevat hyödyttämään koko maakuntaa, edistämään kylien elinvoimaisuutta ja näkyvyyttä sekä antamaan välineitä digitaalisten alustojen käyttöönottoon. Hanke verkottaa laajasti eri toimijoita ja luo uskallusta uudenlaiseen kehittämistyöhön. Myös tämä on tärkeä osa maaseudun älykkyyttä.

Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa hankkeen läheisessä yhteistyössä alueen kylien, kuntien ja Xamkin kanssa.

Hankeaika 1.3.2024-31.12.2026. Hankealueena koko Kymenlaakso.

Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 26.2.2024. Projektipäällikön rekrytointi käynnistetään maalis-huhtikuun aikana.

Yhteydenotot: elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi, p. 040 184 3576