Arjen Tukea ja Turvaa

Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa vuoden 2014 loppuun saakka kahta kyläturvallisuushanketta. Hankkeet ovat sisällöltään samanlaiset, rahoittajina ovat paikalliset toimintaryhmät Kehittämisyhdistys Sepra ry ja Pohjois – Kymen Kasvu ry. Hankkeiden tarjonta on laajaa ja monipuolista. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni kymenlaaksolainen kylä löytäisi tarjonnasta itselleen mieluisan toimintatavan edistää kylien arjen turvallisuutta.

Hankkeissa järjestetään yhteistyössä muiden turvallisuustoimijoiden kanssa kunta- ja kylätason turvallisuus- ja kylätapahtumia, teemallisia turvallisuusiltoja ja turvakävelyjä. Kyliin tehdään vapaaehtoiseen toimintaan perustuvia kylien turvallisuussuunnitelmia sekä perustetaan vapaaehtoisuuteen perustuvia naapuriapurinkejä . Kylä- ja seurantaloja opastetaan varustautumaan kylän kriisikeskuksiksi ja niille laaditaan tapahtumia varten pelastus- ja turvallisuus suunnitelmia. Kyliin nimetään turvallisuusyhteyshenkilöitä. Asukkaita opastetaan tulostamaan kiinteistölle pelastusviranomaisten ohjaamista auttavia paikkatietokoordinaatteja.

Yhdessä asiantuntijoiden kanssa käydään läpi tapahtumajärjestäjien velvoitteita ja lupamenettelyjä. Hankkeiden tavoitteena on, että niiden päättyessä turvallisuustyöstä on muodostunut sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto, jonka painopisteenä on arjen vapaaehtoisen turvallisuuden lisääminen kylissä. Tavoitteena on, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi. Ellei näin ole, mitä voisimme kylänä, asuinalueena, yhteisönä asialle tehdä.

Hankkeiden yhteistyökumppaneina toimivat mm. pelastuslaitos, poliisi, Suomen Punainen Risti, Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ja sen lukuisat toimijajärjestöt, Liikenneturva, Kaakkois – Suomen Pelastusalan liitto Kaspeli, paikalliset vapaapalokunnat, monet eri sosiaali – ja terveysalan järjestöt jne. Hankkeista tullaan tiedottamaan säännöllisesti ilmestyvillä hanketiedotteilla, sähköpostiviesteillä ja yhdistyksen kotisivujen kautta. Hankevetäjänä toimii kyläasiamies Sirpa Vähäuski.

Hankkeen aineistot

Turvahanketiedote 1/2014

Hankkeen tiedote

Tapahtumajärjestäjän opas (Kouvolan kaupunki)

Kylätalon pelastussuunnitelma

Tämä pelastussuunnitelma on tehty Arjen Turva -hankkeissa malliksi, jota saa vapaasti hyödyntää. Mikäli teette itse oma-aloitteisesti talollenne suunnitelman tämän pohjalta, kerrottehan siitä meille. Olisi mukava kuulla, mitä hyötyä mallista oli jne. Mikäli haluatte suunnitelmasta word-version, jota pystytte suoraan muokkaamaan, ottakaahan yhteyttä toimisto(at)kymenkylat.fi. Tai jos haluatte, että tulemme paikan päälle yhdessä pohtimaan teidän suunnitelmaanne, niin ottakaa yhteyttä. Elo-marraskuussa 2014 tämänkin aiheiset kyläillat ovat mahdollisia järjestää.

Suunnitelma on pelastuslaitoksen hyväksynnän jälkeen voimassa talolla järjestettävissä tapahtumissa eli sitä ei tarvitse joka kerran tehdä erikseen. Tästä mallista puuttuu osiot tilapäisestä majoituksesta ja kylätalon toimiminen
tilapäisenä kriisikeskuksena tai vastaavana. Jos jollakin kylällä halutaan pohtia myös näitä osioita, niin haluamme olla avuksenne siinäkin.

Enäjärven kylätalon pelastussuunnitelma
Liite 1, Kylätalon pohjapiirros
Liite 2, Piha-alueen piirros
Liite 3 Kylätalon leikkialueen turvallisuusasiakirja
Liite 4 Vaarat, riskit ja hallinta
Liite 5 Paikkatietokoordinaatit ja hätäpuheluohje
Liite 6 Kylätalon vuokrausohje

Kyläturvallisuussuunnitelma

Arjen Tukea ja Turvaa kotikyliltä eteläisen ja pohjoisen Kymenlaakson kylissä – hankkeet päättyivät vuoden 2014 lopussa. Hankkeiden viimeisenä suurempana rutistuksena tehtiin Kyläturvallisuussuunnitelma Iitin Maakansaan. Suunnitelma laadittiin yhdessä Maakansan Kyläyhdistys ry:n ja kyläläisten kanssa. Asiantuntijana suunnittelutyössä toimi Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton turvallisuusasiantuntija Ira Pasi.

Alla olevasta liitteestä voit tutustua Kyläturvallisuussuunnitelmaan. Liitteenä myös muuta turvallisuusaiheista materiaalia, johon kannattaa perehtyä. Mallit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Osoitteesta toimisto(at)kymenkylat.fi voit tiedustella turvallisuussuunnitelmaa word-tiedostona, jota pääsee vapaasti muokkaamaan omalle kylälle sopivaksi. Turvallisia lukuhetkiä!

Turvallisuussuunnitelma Maakansa 2014
Tulipalot ohje sammuttimen viereen
Sähkö ja vesi toimintaohje
Yhteystietolomake

 

Vastaa