Kylähelppi -hanke

Kylähelppi -hankkeen omille sivuille pääset TÄSTÄ

Kyläavustajia Kymenlaakson kylille

Kylähelppi -hankkeessa autetaan yhdistyksiä palkkaamaan palkkatuella työntekijöitä yhdistyksiin. Hankkeen rahoittaa Kaakkois-Suomen TE-toimisto. Hanke mahdollistaa pitkäaikaistyöttömän paluun työmarkkinoille tai tämän mielenkiinnon mukaiseen koulutukseen. Kyläyhdistys saa ylimääräisen käsiparin avustamaan yhdistyksen perustoiminnoissa. Myös kunta hyötyy hankkeesta työmarkkinatukimaksujen jäädessä pois työllistettävien osalta.

Kyläavustajan tehtävät räätälöidään yksilöllisesti ottaen huomioon kylän tarpeet ja palkattavan osaaminen. Työtehtävät voivat olla yhdistyksen perustoimintaa, kuten avustavaa sihteerityötä, tiedottamista, tapahtumajärjestelyä tai yleisten alueiden hoitoa ja kylätalon kunnossapitoa. Lisäksi yhdistys voi myydä kyläavustajapalveluita jäsenilleen. Myytäviä palveluita ovat jokamiestason, ei-ammattitaitoa vaativat työt, kuten puunpinoaminen, lumenluonti, asiointi, neuvonta tai atk-tuki. Kyläavustajapalvelut muovautuvat avustajan osaamisen mukaan. Ennen toiminnan aloittamista alueen palvelutarve kartoitetaan. Tärkeää on muistaa, ettei kyläavustajapalvelu kilpaile paikallisen yritystoiminnan kanssa vaan on enemmänkin paikkaamassa alueen palveluiden tarjontavajetta.

Hankehenkilöstö vastaa toiminnan hallinnollisesta puolesta sekä tukee yhdistystä ja kyläavustajaa koko työllistämisjakson ajan. Kyläyhdistyksen hallituksen päätöksestä hankehenkilöstö muun muassa solmii pankki- ja vakuutussopimukset, hoitaa palkkatukeen ja palkanmaksuun liittyvän paperityön sekä järjestää koulutusta kyläavustajille sekä työnjohdolle. Hankkeen tärkein missio on, ettei yksikään työllistettävä palaa työllistämisjakson jälkeen takaisin työttömäksi vaan hänellä on tiedossa työ- tai koulutuspaikka. Kyläavustajien työvalmiuksista ja ohjaamisesta vastaa hankkeeseen palkattava työvalmentaja.

Kyläavustajan työaika on 5h/pvä. Kyläavustajan palkka ja sivukulut katetaan palkkatuella. Kyläyhdistyksellä tulisi olla valmiina pientä puskurirahaa ensimmäiseen palkanmaksuun, sillä palkkatuki maksetaan viiveellä. Tämän lisäksi kyläyhdistyksen maksettavaksi jää kyläavustajan puhelinkulut, vakuutus, työterveyshuolto sekä palkanlaskennan kulut, noin 80€ / kk. Tämän yhdistys saa helposti katettua myymällä kyläavustajapalveluita jäsenilleen vain 8 tuntia kuukaudessa.

Kylähelppi-hankkeen projektipäällikkönä toimii Elina Seppänen ja työvalmentaja palkataan hankkeeseen huhti-toukokuussa. Mikäli kiinnostus toimintaa kohtaan heräsi, voit olla yhteydessä projektipäällikköön. Tulemme mielellämme kertomaan lisää hankkeesta!

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö
Elina Seppänen
040 184 3576
elina.seppanen(at)kymenkylat.fi

te-toimisto