Sopiva kylä

Kylien Lähipalvelut – Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa

Hankkeissa luodaan sopimuksellisuuden keinoin toimintamalleja- ja tapoja kylien erilaisten palveluiden tuottamiseen.

Kehittämisyhdistys Sepra ry rahoittaa Kylien lähipalvelut – Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa -hanketta ja sitä toteutetaan Virolahden, Miehikkälän, Kotkan, Haminan, Pyhtään ja Kouvolasta entisen Anjalankosken alueilla. Hanke muodostaa kyläasiamiehen työajasta 30 %.

Pohjois-Kymen Kasvu ry rahoittaa Kylien lähipalvelut – Sopiva Kylä Pohjois-Kymenlaaksossa -hanketta ja sitä toteutetaan Iitin ja Kouvolan alueilla lukuunottamatta entistä Anjalankoskea.
Hanke muodostaa kyläasiamiehen työajasta 30 %.

Loput 40 % työajasta käytetään peruskylätoimintatehtäviin ja niiden rahoitus saadaan valtionavusta.

Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva Kylä -hankkeita toteuttaa kyläasiamies Sirpa Vähäuski.
p.044-2977738 tai 040-5492410
email: sirpa.vahauski@pp.inet.fi

Yhteistyökumppaneita

Sopiva Kylä -hankkeiden kyläiltojen toteutumiseksi on ollut merkityksellistä, että yhteistyötä on voitu tehdä hyvin erilaisten kumppaneiden kanssa.

Tärkeimpiä kumppaneita ovat luonnollisesti kylät ja niiden toimijat, kylien yhteenliittymät kuten Kouvolan kylien neuvottelukunta, Valkealan Kylät ja Iitin kyläasiain neuvottelukunta. Kyselyiden ja kartoitusten toteuttamisessa ovat suunnattomasti avustaneet kylä- ja asukasyhdistykset osallistumalla kyselyiden ideointiin, jakeluun ja vastausten keruuseen.

Paikalliset toimintaryhmät Kehittämisyhdistys Sepra ry ja Pohjois-Kymen Kasvu ry ovat tiiviisti mukana kyläilta- ym. järjestelyissä.
Erilaiset alueella toimivat hankkeet ovat olleet mukana kyläilloissa. Samalla periaatteella jatketaan syksyllä 2011 esim. ProAgria Kymenlaakson / Maa- ja kotitalousnaisten Loving Local Values -hankkeen kanssa.

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu on ollut monessa kyläillassa tuomassa tietoa valokuituasioista. Yhteistyössä asiaa edistetään edelleen mm. tiedotuksessa. Tilaisuusjärjestelyissä mm. koulutuksissa on ollut ja tulee olemaan mukana ylimaakunnallinen Sadan Megan Maakunta -hanke.

Kyselyt ja yhteenvedot

Hankkeiden aikana tehtiin kylien ja eri toimijoiden tarpeisiin räätälöityjä kyläkyselyitä. Tehdyt kyselyt ja niistä saatujen vastausten koosteet löytyvät tämän linkin takaa löytyvältä sivulta.