Kestävän kehityksen viikko -verkostohanke

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkostohanke tuo maaseutupolitiikan käytännöntasolle

Tapahtuman verkkosivut: https://kymenlaakso.kestavankehityksenviikko.fi/

Kestävän kehityksen viikko järjestetään kahdeksassa maakunnassa 25.9.-1.10.2023, ja se on osa Euroopan Kestävän kehityksen viikkoa.

Tapahtumaviikolla nostetaan esille maaseutualueen kestäviä ratkaisuja ja tekoja. Tapahtumia, tempauksia ja keskustelunavauksia ovat tervetulleita järjestämään niin isot kuin pienetkin yhdistykset, yritykset ja yksityiset henkilöt.

Suomen kylissä tehdään paljon työtä ja toimia kestävän kehityksen hyväksi, vaikka asiasta ei aina puhuta kestävän kehityksen termeillä. Tapahtumaviikko toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta ajatellen.

Olkaa yhteydessä mikäli kiinnostuitte esittelemään oman kylän kestäviä tekoja! Meiltä saa vinkkejä tapahtumajärjestelyihin ja tietoa siitä mitä on jo suunnitteilla. Yksittäiset tapahtumajärjestäjät vastaavat itse omista tapahtumistaan. Kymenlaakson kylät ry koordinoi tapahtumapäivää yhdessä Suomen Kylät ry:n ja Keke-verkoston kanssa, ja vastaa tapahtumaviikon viestinnästä kokonaisuutena.

Nostetaan yhdessä esille maaseudun kestäviä ratkaisuja tapahtumien, tempauksien ja dialogien myötä. Lisätietoa: www.kestavankehityksenviikko.fi

Yhteyshenkilö Kymenlaaksossa: elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi, p. 040 184 3576

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa, jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.” (Ympäristöministeriö)

Kestävän kehityksen viikko -verkostohanke

Verkostohankkeen myötä halutaan tuoda esille maaseudun mahdollisuudet ja uudet innovaatiot kestävään elämäntapaan. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten. Pohjanmaalta lähtöisin oleva vuosittainen kestävään kehitykseen keskittynyt tapahtumaviikko on laajasti osallistanut eri alojen ja sektoreiden toimijoita. 

Suomen Kylät ry toimii projektin yhteistyökumppanina ja tuo toimintaan laajan verkoston maaseudun toimijoita ympäri maata. Kuusi maakunnallista kyläyhdistystä on valittu mukaan toteuttamaan kestävän kehityksen viikkoja työkaluna tuoda esille maaseudulla tehtyjä toimenpiteitä ja käytännön tekoja, sekä vahvistamaan maaseudun toimijoita osana kestävää siirtymää. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeä osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta.   

Kestävän kehityksen viikkoja nähdään tänä vuonna Pohjanmaalla, Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.  

Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen kylät ry ja Åbo Akademi.  

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvosto, MANEn, alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista.