Hankkeet

Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa hanketoiminnalla kulloinkin voimassa olevaa maakunnallista kylien kehittämisohjelmaa.

Lataa maakunnallinen kylien kehittämisohjelma vuosille 2014 – 2020 tästä.

Näkyvät Kylät -hanke

Kylähelppi -hanke