Kyläportaali

Kymenlaakson kyläportaali – portti kyliin

Kyläportaali-hanketta toteutettiin vuosina 2011-2014. Vaikka hanke on päättynyt, niin portaali elää ja kylien uusia kotisivuja voidaan luoda edelleenkin. Portaalin avulla kylät, joiden kotisivut ovat jääneet kehityksestä jälkeen tai ovat lakanneet toimimasta, saavat uudet sivut modernissa ympäristössä. Lisäksi kylät, joilla on jo olemassa toimivat kotisivut, voivat linkittyä portaalin kylälistaukseen.

Kylien omien kotisivujen myötä kylän viestintä- ja tiedotustoiminta saavat kauan kaivatun päivityksen. Näin kylät tavoittavat aiempaa helpommin ja laajemmin oman kylänsä asioista kiinnostuneita asukkaita, mökkiläisiä ja matkailijoita.

Ovatko oman kylän kotisivut vielä työn alla? Ota yhteyttä, niin laitetaan kotisivuasiat kuntoon. Pientä korvausta vastaan avaamme kylälle kotisivut, rekisteröimme domainin sekä opastamme sivujen käytössä. Sisällöntuotannosta ja ylläpidosta vastaavat kyläläiset itse. WordPress-sivuston päivitys on helpohkoa hommaa kunhan ensin käydään perusasiat yhdessä läpi.

Tältä sivulta löydät portaalissa mukana olevien kylien kotisivut.

Kouvola

Anjala

Hartola

Jaalan kk.

Kimola

Mämmälä-Marinkylä

Niinimäki

Paljakka-Pökölä

Savero

Siikava

Sippola (Sippukylät)

Teuroinen

Tirva

Valkealan kk.

Verla

Vuohijärvi

Kotka

Huruksela

Kaarniemi

Länsi-Kymin Kylät

Miehikkälä

Saivikkala

Suur-Miehikkälä

Virolahti

Klamila (seutu)

Virojoki

Hamina

Kannusjärvi-Kitula

Myllykylä

Pyhältö (talousalue)

Mäntlahti

Pitäjänsaari

Saviniemi

Pyhtää

Heinlahti

Hirvikoski

Kaunissaari