Kyläturvallisuus

Kyläturvallisuuskysely kylien turvallisuustyön tukena

Suomen Kylät ry tarjoaa kylien turvallisuustyön tueksi ilmaisen kyläturvallisuuskyselypohjan 31.12.2024 saakka. Tukitoimet koskevat maakunnallisia kyläyhdistyksiä, paikallisia kyläyhdistyksiä, muita asukas-/kylätoimijoita sekä alueellisia turvallisuushankkeita. Ennen kyselyn tilaamista ole yhteydessä oman maakunnan kylien kattojärjestöön.

Kymenlaakson Kylät ry tarjoaa apuja kyselyn toteuttamiseen ja mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. (Mm. tulostus ja mahdollisten paperilomakkeiden vastausten syöttäminen sähköiseen järjestelmään, tilaisuusjärjestelyt yms.) Haluamme myös olla mukana purkamassa kyselyn vastauksia yhdessä kyläläisten kanssa. Vastausten perusteella voimme yhdessä pohtia tarvittavia jatkotoimenpiteitä, joihin yhteisönä voitaisiin tarttua.

​Turvallisuuskyselyn pohja on vakiomuotoinen, mutta kullekin kyselyn toteuttajalle yksilöidään seuraavat osat:

 • Esitekstissä voitte kertoa mm. mistä kyselyssä on kyse, miten kyselyn tuloksia tullaan käyttämään, kuka kyselyn suorittaa ja mihin saakka kysely on avoinna. Halutessanne voitte laittaa myös muuta tietoa.
 • Asuinalueen jaotteluun voitte halutessanne lisätä kyselyä koskevat asuinalueet, jolloin näette raportista tarkemmin sen miltä alueelta kyselyn vastaajat ovat.
 • Voitte yksilöidä kyselynne omilla logoilla/tunnuksilla.

Tästä linkistä voitte nähdä kyselyn mallipohjan ja siihen yksilöitävät osiot on ympyröity.

Turvallisuuskysely tilataan tästä linkistä, johon täytätte toteuttavan tahon yhteystiedot sekä haluamanne yksilöivät tiedot.

Huom! Tilaus menee Etelä-Karjalan Kylät ry:lle, joka hallinnoi kyselypohjaa. Muistathan ilmoittaa kyselyn aloittamisesta myös oman maakunnan kylien kattojärjestöön eli Kymenlaaksossa Kymenlaakson Kylät ry:lle, Elina Seppänen, elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi

Miksi kyläturvallisuuskysely?

 • Kyläturvallisuuskysely on maksuton ja suht vaivaton tapa tarttua kylätyöhön uudella tavalla. Kyselyyn toivotaan vastauksia laajasti koko yhteisöstä, minkä perusteella voidaan yhdessä pohtia suuntaviivoja kylän kehittämisen kannalta.
 • Kyselyllä kootaan mm seuraavia tietoja: arvio kyläyhteisön toiminnasta, tiedonsaanti ja viestintä, tunnistetut riskin paikat, kotitalouksien varustus, resurssit ja valmius toimia kylän yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta tukevissa toimissa, koulutustarpeet. Tulokset auttavat kyläyhdistystä tunnistamaan ja priorisoimaan turvallisuustoiminnan kannalta kriittisiä asioita ja sanoittamaan työtä osana yhteisön omaa toimintaa. Näin luodaan myös pohjaa kylän turvallisuussuunnitelman tekemiseen ja viestintään verkoston muiden toimijoiden, pelastustoimen ja kunnan kanssa.
 • Kyläturvallisuudesta ei löydy koherenttia tutkimustietoa ja siten perusteet toiminnan tukemiselle ovat liian helposti kyseenalaistettavissa. Maaseututukijoiden verkosto on tunnistanut puutteen. Yhteismuotoisen kyselyn tuella päästään kiinni tärkeisiin teemoihin ja voidaan koota materiaalia tutkimuskäyttöön. Tämän vuoksi tarvitaan yhteinen kyselyrunko.

TOIMI NÄIN:

 1. Yhteys Kymenlaakson Kylät ry
 2. Kyläturvallisuuskyselyn tilaus
 3. Koontitilaisuus
 4. Kyläsuunnitelma www.kylamme.fi
 5. Jatkotoimenpiteet

Lisätietoja ja apua kyselyn toteutukseen ja kylätyöhön Kymenlaakson Kylät ry:llä antavat:

Elina Seppänen, toiminnanjohtaja, Kymenlaakson Kylät ry, elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi, p. 040 184 3576