Nuorten kyvyt käyttöön

Nuorten Kyvyt käyttöön -hanke on RAY:n Paikka auki-ohjelmasta rahoitettu nuorten työllistämishanke, jota Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa yhdessä Etelä-Karjalan Kylät ry:n sekä Lemin ja Vuoksen 4H-yhdistysten kanssa. Hankkeen ideana on työllistää jokaiseen toteuttajayhdistykseen vaikeasti työllistyvä, vailla tutkintoa tai työkokemusta oleva nuori, tutustuttaa tämä järjestötoimintaan ja tätä myötä kerryttää palkattavan osaamista ja työkokemusta. Palkattavat nuoret työskentelevät ensimmäisen jakson toteuttajayhdistyksessä, jonka jälkeen heidät sijoitetaan muutaman kuukauden mittaisille työjaksoille toteuttajatahojen jäsenyhdistyksiin.

Toiminnan tavoitteet:

-Nuorten osallisuus ja työllistymisvalmiudet lisääntyvät
-Nuoret tutustuvat tekemällä työelämään ja ammatilliseen järjestötyöhön
-Nuoret kartuttavat työyhteisö- ja työelämäkokemuksiaan monipuolissa työtehtävissä
-Oppivat sosiaalista kanssakäymistä ja saavat positiivisia kokemuksia onnistumisista
-Saavat ryhtiä arjen hallintaansa
-Nuoret tutustuvat työnhaun vaatimiin toimenpiteisiin, organisaatioihin ja hakemusten tekoon, jolloin heidän itsetuntonsa kasvaa vastaavien toimintojen tekeminen omatoimisesti onnistuu.
-Kokevat työn niin mielekkääksi, että haluavat hakeutua koulutukseen ja sitä kautta hankkivat ammatin, johon vuoden työskentely heitä mahdollisesti ohjaa