Kyläsuunnitelmat

Yksi tärkeä osa toimintaamme on kyläsuunnittelun edistäminen koko Kymenlaakson alueella. Kyläsuunnitelma on kylän yhteinen tahdonilmaisu siitä, mihin suuntaan aluetta halutaan kehitettävän 5-10 vuoden tähtäimellä. Suunnitteluun kutsutaan mukaan koko kylä vapaa-ajanasukkaita unohtamatta, ja suunnitelma on hyvä päivittää muutaman vuoden välein. Kyläsuunnitelma on myös tärkeä dokumentti esiteltäessä kylän toimia esimerkiksi kunnan suuntaan. Myös esimerkiksi Leader-ryhmä voi vaatia kyläsuunnitelman rahoitushakemuksen liitteeksi.

Mikäli kylältä puuttuu kyläsuunnitelma, niin olkaa yhteydessä!

Alla olevat kyläsuunnitelmat on tehty yhteistyössä Pohjois-Kymen Kasvun ja Kouvolan kaupungin kanssa vuonna 2018.

Aitomäki

Anjala

Ansalahti

Hartola

Huhdasjärvi

Inkerilä

Kääpälä

Pihlajasaari

Savero

Selänpää

Siikava

Takamaa

Teuroinen

Tuohikotti

Ummeljoki

Villikkala

Verla

Vuohijärvi