VUODEN KYLÄ

Kymenlaakson vuoden kylä 2022 on Sippolan kylä Kouvolasta!

Yksi maakunnallisen kyläyhdistyksen tehtävistä on nostaa kyliä esille ja tätä kautta lisätä kylätoiminnan tunnettuutta. Tätä työtä tehdään mm. Vuoden kylä-kilpailulla. Joka vuosi maakunnalliset kyläyhdistykset yhdessä leader-ryhmien ja maakuntaliittojen kanssa valitsevat omalta alueeltaan vuoden maakunnallisen kylän sekä kunniamaininnan saavat toimijat.

Kymenlaakson Kylät ry on käynnistänyt vuoden 2022 kymenlaaksolaisen kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän ja maaseututoimijan valintakierroksen. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää vuosittain aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Valinnassa tarkastellaan kylän toimintaa pidemmällä aikavälillä eikä valinta ole sidottu kuluvaan vuoteen.

Valintakriteerit

Kymenlaakson vuoden kylän 2022 valinnassa painotetaan kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän välinen suhde, lähipalvelujen tuotteistaminen ja uudelleen järjestäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä on ollut pitkäaikaisella ja pitkäjänteisellä panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa ja on kylätoiminnassa ansioitunut henkilö.

Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon. Valinnoissa painotetaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Valintamenettely

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvu ry:n ja Leader Sepra ry:n edustajista. Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus vahvistaa valinnat keväällä ja myöntää Kymenlaakson vuoden kylälle 1000 euron palkintorahan.

Valtakunnallinen vuoden kylä ja kunniamaininnan saavat henkilöt valitaan maakunnallisten esitysten joukosta, ja palkitaan perinteisesti valtakunnallisessa kylä- ja paikallistoimijoiden juhlassa LOKAALISSA 26.-28.8.2022 Lappeenrannassa. 

Jos mielessäsi on kylä, kaupunginosa tai henkilö, joka ansaitsisi Kymenlaakson vuoden kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän tai maaseututoimijan arvonimen, laita ehdotuksesi perusteluineen 31.1.2022 mennessä sähköpostitse toimisto(at)kymenlaaksonkylat.fi.

Vuoden kylää ehdotettaessa on suositeltavaa käyttää alla olevaa hakulomaketta. Henkilövalinnoissa ehdotus voi olla vapaamuotoinen.

Kymenlaakson Vuoden Kylä 2022 HAKULOMAKE

Alla olevista liitteistä voi tutustua aiempien vuosien maakunnallisiin ja valtakunnallisiin valintoihin.

Listaus maakunnallisista valinnoista 1998-2021

Valtakunnalliset vuoden kylät 1985-2021

Lisätietoa:
Elina Seppänen
elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi