VUODEN KYLÄ

Kymenlaakson Kylät ry on käynnistänyt Kymenlaakson Vuoden kylä 2024 -valintakierroksen.

Ehdotuksia Kymenlaakson Vuoden kyläksi otetaan vastaan 31.1.2024 asti. Lisäksi pyydetään esityksiä palkittavista henkilöistä, jotka ovat ansioituneita kylätoiminnan parissa ja maaseutualueen elinvoiman edistämisessä.

Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää vuosittain aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta muille jaettavaksi.

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun, Leader Sepran, maakuntaliiton ja edellisen Vuoden kylän edustajista. Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus vahvistaa valinnat keväällä 2024 ja myöntää Kymenlaakson vuoden kylälle 1500 euron palkintorahan.

Maakunnalliset valinnat toimitetaan aina seuraavan vuoden  Suomen Vuoden kylä -kilpailuun, jota koordinoi Suomen Kylät ry.

Valintakriteerit

Kymenlaakson vuoden kylän valinnassa painotetaan kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti. Aktiivisuus, yhteistyö ja ymmärrys oman yhteisön mahdollisuuksista alueen kehittämistyöhön katsotaan eduksi. Verkostoituminen, lähipalvelut, viestintä ja elinkeinojen edistäminen ovat myös Vuoden kylässä otettu osaksi suunnitelmallista kehittämistä. Vuonna 2024 valinnassa halutaan myös korostaa kyläturvallisuutta ja sitä, miten kyläyhteisö on tarttunut kyläturvallisuuden ja turvallisuuden tunteen edistämiseen yhteisössä.

Henkilövalinnat

Valintatoimikunta voi esityksestä tai oman harkinnan mukaan palkita myös kylätoiminnan saralla ansioituneita henkilöitä. Ehdotuksia tunnustuksensaajiksi voi lähettää Kymenlaakson Kylät ry:lle Vuoden kylä-kilpailun lomassa.

Hakumenettely

Esityksiä Kymenlaakson Vuoden kyläksi 2024 ja palkittaviksi henkilöiksi voi tehdä 31.1.2024 asti sähköpostitse toimisto(at)kymenlaaksonkylat.fi tai tarvittaessa maapostitse Kymenlaakson Kylät ry, Porukkataloa 3. krs, Savonkatu 23, 45100 Kouvola.

Vuoden kylää ehdotettaessa on suositeltavaa käyttää alla olevaa hakulomaketta, sillä samaista lomaketta käytetään seuraavan vuoden valtakunnallisessa Vuoden kylä-kilpailussa. Henkilövalintojen osalta ehdotus voi olla vapaamuotoinen.

Kymenlaakson vuoden Kylä 2024 Hakulomake

Alla olevista liitteistä voi tutustua aiempien vuosien maakunnallisiin ja valtakunnallisiin valintoihin.

Listaus kymenlaaksolaisista valinnoista

Vuoden kylät ja Nimitykset 1985-

Lisätietoa:
Elina Seppänen
toiminnanjohtaja / valintatoimikunnan sihteeri
Kymenlaakson Kylät ry
elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi
p. 040 184 3576