Vuoden kylää ja kylätoimijoita haetaan jälleen

Kymenlaakson Kylät ry julistaa Vuoden maakunnallinen kylä ja kylätoimijat 2016 -valintakierroksen alkaneeksi. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Vuonna 2015 Vuoden maakunnalliseksi kyläksi valittiin Pyhällön alueen kylät, Kylätoiminnan tienäyttäjäksi Tuomo Uutela Haminasta ja Maaseututoimijaksi Pertti Halsola Kouvolasta.

Vuoden Kylän valinnassa painotetaan muun muassa kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Valinnassa otetaan erityisesti huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän välinen suhde, lähipalvelujen tuotteistaminen ja uudelleen järjestäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.
Kylätoiminnan tiennäyttäjä on kylätoiminnassa erityisen ansioitunut henkilö. Henkilö on ollut pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa.
Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja Leader Sepran edustajista. Valintatoimikunta tekee esityksen valinnoista näiden kolmen tahon hallituksille, ja lopullisen sinetin maakunnallisille valinnoille antaa Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus.
Maakunnalliset valinnat ilmoitetaan valtakunnalliseen kilpaan, jota koordinoi Suomen Kylätoiminta ry. Valtakunnallinen Vuoden Kylä, Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja Maaseututoimija julkistetaan 10.-11.9.2016 LOKAALI-juhlaseminaarissa Heinolassa.

Ehdotuksia valintatoimikunnalle voi tehdä kuka tahansa. Jos mielessäsi on kylä tai henkilö, joka ansaitsisi Vuoden kymenlaaksolaisen kylän, Kylätoiminnan tiennäyttäjän tai Maaseututoimijan arvonimen, laita ehdotuksesi perusteluineen 14.2.2016 mennessä sähköpostilla toimisto@kymenkylat.fi tai kirjeellä Kymenlaakson Kylät ry, Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski. Valinnoissa huomioidaan myös viime vuonna vastaanotetut ehdotukset.
Ehdotuksistanne etukäteen kiittäen,

Kymenlaakson Kylät ry

Vastaa