Maakunnallinen järjestöfoorumi 15.12.2021

Järjestöfoorumissa esitellään 1.1.2022 käynnistyvän Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan tulevaa toimintaa, roolia ja merkitystä maakunnan järjestöjen toiminnan esille nostajana ja em. toimijoiden maakunnallisena virallisena edustajana. Neuvottelukunnan keskeisenä tehtävänä on tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan järjestötoimintaa sekä vahvistaa järjestöjen roolia tulevassa toimintaympäristön muutoksessa.

Lue lisää

Kymenlaakson Kylät ry mukaan Kestävän kehityksen viikko -verkostohankkeeseen

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkostohankkeen myötä halutaan tuoda esille maaseudun mahdollisuudet ja uudet innovaatiot kestävään elämäntapaan. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten. Kestävän kehityksen viikkoja nähdään tulevana vuonna Pohjanmaalla, Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Lue lisää

Tervetuloa tutustumaan Yhdistysavaimen palveluihin

Yhdistysavain on yhdistyksille ja seuroille suunniteltu helppokäyttöinen palvelu, joka sisältää kotisivut, jäsenrekisterin ja sovelluksen kulukorvausten käsittelyyn. Voit hyödyntää vain tarvitsemiasi osia, etkä maksa mistään ylimääräisestä. Suomen Kylien yhteistyön kautta saamme nyt tarjota kylien käyttöön Yhdistysavaimen palvelut etuhintaan.

Lue lisää