Haemme kahta kokoaikaista työntekijää alueiden väliseen Älykylä Kymenlaakso -hankkeeseen

Kymenlaakson Kylät ry on saanut rahoituksen alueiden väliselle hankkeelle, johon haemme nyt kahta määräaikaista ja kokoaikaista työntekijää. Alueiden välisessä hankkeessa työtä tehdään koko Kymenlaakson alueella, mutta hallinnollisesti projektityöntekijät vastaavat omista hankkeistaan toinen eteläisen Kymenlaakson ja toinen pohjoisen Kymenlaakson osalta.

Projektityöntekijän tehtävänä on koota hankkeessa perustettavat teemaryhmät, sekä innostaa ja luotsata teemaryhmien toimintaa ja ideointia kohti Älykäs kylä -strategioita yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Projektityöntekijältä toivomme aikaisempaa kokemusta ja ymmärrystä järjestötyöstä ja kyläkehittämisen saralta. Toivomme innostavaa asennetta, villiä visiointia ja uudenlaisia ideoita maaseutualueen kehittämistyöhön kylälähtöisesti. Projektityöntekijän eduksi katsotaan aikaisempi kokemus hanketyöstä ja hankehallinnoinnista.

Projektityöntekijän työ on vastuullista ja itsenäistä, muttei yksinäistä. Projektityöntekijä toimii osana maakunnallista ja valtakunnallista kylätoimintaverkostoa. Tukena on laajat verkostot, maakunnallisen kyläyhdistyksen henkilöstö ja muut hankevetäjät sekä hallitus, joka koostuu alueen kyläyhteisöjen edustajista. Esihenkilönä toimii Kymenlaakson Kylät ry:n toiminnanjohtaja.

Odotamme hakijalta:

 • Innostavaa ja innovatiivista asennetta kylä- ja aluekehittämiseen
 • Uudistumisajattelua, kiinnostusta yhteisölähtöiseen kehittämistyöhön
 • Hyviä organisointitaitoja, itsenäistä työotetta ja kokemusta projektinhallinnasta
 • Perus toimisto-ohjelmien sujuva hallinta (mm. Office)
 • Viestinnällistä osaamista, sosiaalisen median sujuvaa käyttöä
 • hyvät koulutus- ja vuorovaikutustaidot
 • vankkaa Kymenlaakson aluetuntemusta sekä kokemusta järjestötyöstä ja kylätoiminnan parissa työskentelystä

Hanketiivistelmä

Älykylä Kymenlaakso -hankkeissa työstetään etukäteen valikoitujen teemojen pohjalta kyläryhmille strategioita eli teemoittaisia suunnitelmia, joiden pohjalta yksittäisiä kyliä tai kyläryhmiä kehitetään kohti Älykäs kylä 2030 visiota.  Hankekokonaisuus toteutetaan alueiden välisenä hankkeena koko Kymenlaakson alueella.

Laajan kartoituksen perusteella teemoiksi on valittu kylien elinkeinot, kylien brändäys sekä kylätalojen tai muiden yhteisöllisten tilojen palveluvalikoiman kehittäminen. Yläteemat pitävät sisällään laajasti erilaisia toimenpiteitä kyläyhteisön ja maaseudun elinvoiman kehittämiseksi kylälähtöisesti.

Hankkeessa projektityöntekijä ja asiantuntijat perehdyttävät teemaan ja järjestävät työpajoja sitoutuneiden kylätason toimijoiden kanssa. Näistä tuotoksena syntyy innovatiivisia kylästrategioita, joita testataan jo hankkeen aikana.

Hankkeen aikana toteutetut toimenpiteet tulevat hyödyttämään koko maakuntaa, edistämään kylien elinvoimaisuutta ja näkyvyyttä sekä antamaan välineitä elinkeinojen kehittämiseen. Hanke verkottaa laajasti eri toimijoita ja luo uskallusta uudenlaiseen kehittämistyöhön. Myös tämä on tärkeä osa maaseudun älykkyyttä.

Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa alueiden välisen hankkeen läheisessä yhteistyössä alueen Leader-ryhmien, kuntien, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Hanke on saanut rahoituksen Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja Leader Sepran kautta Kaakkois-Suomen Ely-keskukselta EU:n maaseuturahastosta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 210 000€ ja tuki 100%.

Työn tekniset tiedot

 • Nimike: Projektityöntekijä
 • Kesto: Määräaikainen, 1.9.2024-28.2.2026 tai sopimuksen mukaan. Koeaika 6kk.
 • Työ alkaa: 1.9.2024 tai sopimuksen mukaan. Paikka voidaan täyttää sopivan henkilön löydyttyä.
 • Työaika: 37,5h/vko, sisältää iltatyötä ja satunnaisesti viikonlopputyötä.
 • Palkkaus: 3 000e/kk, matkakulut ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaisesti
 • Noudatettava työehtosopimus: Neuvonta-alan runkosopimus soveltuvin osin.
 • Työn suorituspaikka: Työantajalla on työpisteet Kouvolan ja Haminan keskustoissa. Mahdollisuus etätyöhön raportoinnin ja hallinnollisen työn osalta. Työ sisältää liikkumista Kymenlaakson (Kouvola, Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää) ja Iitin kyläalueilla. Oman auton käyttömahdollisuus ehdoton edellytys.
 • Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen viimeistään 31.7.2024 toimisto@kymenlaaksonkylat.fi tai Kymenlaakson Kylät ry, Porukkatalo, Savonkatu 23, 45100 Kouvola. Huom! Vain yllä mainittuun sähköpostiin tulleet hakemukset huomioidaan. Otsikoi hakemukseen/sähköpostiviestiin hankkeen nimi. Lisääthän hakemukseesi suosittelijat. Olemme heihin yhteydessä rekrytoinnin edetessä.

Rekrytoinnin aikataulu

 • Haku auki 27.6.2024
 • Hakemuksia otetaan vastaan 31.7.2024 asti. Huomaa hakemusten lähetysosoite.
 • Puhelinaika yhdistyksen toiminnanjohtajalle pe 28.6. klo 9-14 sekä tarvittaessa puheenjohtajalle ma 15.7. klo 14-18. Yhteystiedot: https://kymenlaaksonkylat.fi/yhteystiedot/
 • Työhaastattelut pyritään pitämään 17.8.2024
 • Työ alkaa 1.9. tai sopimuksen mukaan.

Liitteet:

Hankesuunnitelma Älykylä Kymenlaakso -hanke
Opas älykkääksi kyläksi pyrkiville
Älykylä Kymenlaakso -hanke-esittely

Kymenlaakson kylät ry on maakunnallinen kylien yhteenliittymä, joita on Suomessa 19 kpl. Toimimme Kymenlaakson alueella kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen valvojana ja kehittäjänä. Jäsenistöömme kuuluu noin 75 alueen kyläyhdistystä ja kuntaa. Kattojärjestönämme toimii Suomen Kylät ry, joka toimii noin 4000 kyläyhdistyksen puolestapuhujana. Lisätiedot: www.kymenlaaksonkylat.fi