Maaseutujärjestöjen yhteistyöryhmä

Maaseutujärjestöjen yhteistyöryhmä alkoi kokoontua Kymenlaakson Kylät ry:n aloitteesta keväällä 2007. Ryhmän tavoitteena on ollut muodostaa maaseutuasioiden, kylien ja siellä toimivien eri sidosryhmien neuvottelukunta, jossa jokainen jäsen tuo esiin omia näkökulmia omalta kentältään. Yhteistyöryhmä hakee verkoston kautta yhtenäisempää linjaa, maaseudun ja siellä toimivien yhtenäistä kuuluvampaa ääntä.

Ryhmään ovat kuuluneet seuraavat maaseudulla toimivat seudulliset, maakunnalliset, ylimaakunnalliset ja valtakunnalliset järjestöt:

Kymenlaakson museo
Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry
Leader Sepra
Kymen Nuorisoseurojen liitto
Riistakeskus
Kymen Yrittäjät ry
Kymenlaakson Kesäyliopisto
TaitoKymenlaakso
Kaakonkulman 4H-yhdistys ry
Kymenlaakson Kylät ry
Kymenlaakson Liikunta ry
Kymenlaakson Martat
Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry
MTK-Kaakkois-Suomi
Pohjois-Kymen Kasvu ry
ProAgria / Maa- ja kotitalousnaiset, Etelä-Suomi, Kymenlaakson toimisto
Suomen Kylät ry (postilistalla)
Suomen Metsästäjäin Kymen piiri ry
Socom

 

 

Toimintatapaohje ryhmän työskentelylle

1. Ryhmällä on säännölliset tapaamiset vähintään 2 kertaa vuodessa. Tapaamisissa tehdään ajankohtaiset katsaukset erilaisiin kyliä ja maaseutua koskeviin asioihin

2. Lausuntoneuvotteluita käydään tarvittaessa ja lausuntoja annetaan yhdessä ja erikseen tilanteen ja asian mukaan.

3. Jokainen järjestö esittää omia kannanottoja silloin, kun asia kuuluu suoraan järjestön toimialaan. Yhteisiä kannanottoja, jotka kaikki allekirjoittavat, voidaan tehdä laajoissa, yhteisesti sovittavissa asioissa.

4. Ryhmä seuraa tarkasti maaseutua koskevien asioiden valmistelua sekä eri toimijoiden toimenpiteitä ja reagoi niihin. Tarvittaessa ryhmä on itse aloitteentekijänä.

5. Ryhmä toimii Kymenlaakson Kylät ry:n alaisena toimikuntana. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii ryhmän puheenjohtajana ja sihteeri muistion laatijana. Yhdistys toimii ryhmän koollekutsujana ja tapaamisten järjestäjänä. Käsiteltävät asiat tulevat esityksinä asialistalle ryhmän jäseniltä.

6. Ryhmän kokoonpanoon kuuluvat mukaan kutsutut järjestöt ja niiden edustaja(t). Ryhmä on avoin eli mukaan voidaan jatkossakin ottaa maaseudulla toimivia järjestöjä, jotka nimeävät edustajansa ryhmään.

7. Kokouksista laadittu muistio lähetetään niin paikalla olleille kuin poissaolleille tahoille kommenttikierrokselle.

8. Valittua toimintatapaa tarkistetaan määräajoin esim. kerran vuodessa. Arvioidaan yhteisen toiminnan tuloksia, onko jotakin saatu aikaiseksi, onko ryhmän toiminnalla saavutettu lisäarvoa aiempaan verrattuna.

9. Jokainen järjestö vastaa omien edustajiensa kustannuksista mm. matkoista. Kymenlaakson Kylät ry huolehtii kokouskuluista, tilavuokrista ja tarjoiluista kokouksissa.

10. Ryhmän toiminnasta tiedotetaan keskitetysti Kymenlaakson Kylät ry:n sivuilla. Esillä ovat keskeiset käsitellyt ja käsiteltävät asiat, mukana olevat järjestöt, kokouspäivämäärät, ajankohtaiset asiat ja mahdollisesti yhteisesti annetut lausunnot.

Vastaa