Vuoden 2019 kymenlaaksolainen kylä on Tiutinen

Vuoden kymenlaaksolainen kylä, maaseututoimija ja kylätoiminnan tiennäyttäjä on valittu. Kymenlaakson Liitto vahvisti valinnat kokouksessaan 15.4.2019.

Vuoden 2019 maakunnallinen kylä on Tiutinen. Tiutinen on yhteisöllinen ja virikkeellinen kylä Suomenlahden saaristossa. Saaressa toimii hyvässä yhteistyössä monia yhdistyksiä, jotka vuorovaikutuksessa kaupungin kanssa edistävät kylän toimintoja tulevaisuusorientoituneesti. Tiutisen työväenyhdistyksen pyörittämä Työväentalo toimii saarella järjestettävien tapahtumien keskipisteenä sekä kyläläisten kohtaamispaikkana.

TIutinen on aktiivisesti mukana Leader Sepran rahoittamissa hankkeissa. Elävä Tiutinen -kylähankkeessa rakennetaan työväentalon läheisyyteen lähiliikuntapaikkaa, ja Maisemapolkuja -hankkeessa ollaan mukana mobiilikartoittamassa saaren merkittäviä luontokohteita.

Tiutisessa on aktiivista toimintaa myös erilaisten tapahtumien muodossa. Tiutisen kylätoimikunta järjestää vuosittaisia kylätapahtumia ja kyläkokouksia saaren asukkaita koskevissa asioissa, juhannuskokkotapahtuman, saaren maisemointitalkoita sekä tekee kannanottoja saaren asioista kunnan suuntaan.

Juhannukseksi valmistuu uusi kevyenliikenteenväylä mantereelta saarelle. Suomenlahden itäselkä näkyy reitin varrella huikean luonnon arvojen maisemana. Uusi kevyenliikenteenväylä luo mahdollisuuden tutustua pyöräillen saaren nähtävyyksiin sekä viettää aikaa Suomenlahden rannalle ainutlaatuisien merituulten huomassa.

Maaseututoimijaksi on valittu Jouko Yläjääski Turkian kylältä Haminasta ja Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Harri Tuominen Kouvolan Kimolasta.

Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepran ja Pohjois-Kymen Kasvun edustajista koottu valintatoimikunta kokoontui 6.3.2019 pohtimaan vuoden 2019 maakunnallisia valintoja vuoden kyläksi, maaseututoimijaksi ja kylätoiminnan tiennäyttäjäksi. Ehdotuksia vuoden kyläksi saapui 5kpl, lisäksi valinnoissa huomioitiin aiempina vuosina saapuneet ehdotukset. Valintatoimikunta päätyi esitykseensä äänestyksen jälkeen.

Esitys on hyväksytty Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepran ja Pohjois-Kymen Kasvun hallituksissa ja vahvistettu Kymenlaakson liiton kokouksessa 15.4.2019. Maakunnalliset valinnat toimitetaan Suomen Kylät ry:n valtakunnalliseen kisaan, ja valtakunnallinen vuoden kylä ja kunniamaininnan saavat henkilöt julkistetaan paikalliskehittäjien juhlassa LOKAALI-tapahtumassa Kauhavalla 23.-25.8.2019.