KYMENLAAKSON VUODEN KYLÄ 2022 ON SIPPOLA

Kymenlaakson liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 11.4.2022 vahvistanut Kymenlaakson Vuoden kyläksi 2022 Sippolan kylän Kouvolasta. Maaseututoimijaksi valittiin Mikko Suur-Uski Virolahdelta ja kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Terhi Kunelius Pyhtäältä. Kymenlaakson Kylät ry onnittelee!

Kymenlaakson Vuoden kylä 2022 Sippola

Kouvolassa sijaitseva Sippola on noin 750 asukkaan kylä, jossa järjestetään monipuolista tapahtumaa ja aktiviteettia, talkoillaan ja vaikutetaan yhdessä kylän hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi sekä palveluiden säilyttämiseksi. Kymenlaakson vuoden kylä 2022 -hakemuksesta nousi vahvasti esille yhteisöllisyys, yhteistyö, osaaminen ja tulevaisuuteensuuntautuneisuus.

Sippolassa on pitkät perinteet yhdistystoiminnassa sekä tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä. Vapaa-ajalle löytyy monipuolisia vaihtoehtoja harrastamiselle. Sippolasta löytyy hyvät peruspalvelut, luonto on lähellä, kulttuuria arvostetaan ja perinteitä pidetään yllä. Samanaikaisesti Sippola on kuitenkin valmis myös uusiutumaan ja kehittymään. Tämä näkyy yksittäisten ihmisten halusta tehdä yhdessä asioita viihtyvyyden ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Tartutaan tilaisuuteen tuoda Jättömaa-festarit kylään, uudistetaan perinteisiä tapahtumia ja yhdessä puututaan mahdollisiin epäkohtiin sekä haetaan rohkeasti erilaisia hankerahoituksia viihtyvyyden kehittämiseen tähtääviin projekteihin.

Kylän elinvoimaisuuden lisäämiseen tähdätään mm. kasvattamalla Sippolan tunnettuutta ja tekemällä kylästä houkutteleva asumiskohde mm. alueellisella vaikuttamisella peruspalveluiden säilyttämiseksi. Esimerkiksi etätyöskentelymahdollisuuksien, kulttuurihistoriallisten perinnekohteiden ja hyvien harrastusmahdollisuuksien markkinointia pidetään kylällä ensiarvoisen tärkeänä.

Kylän toiminnasta viestitään aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen. Korona-aikana kehitettiin uudenlaisia tapoja toimia yhdessä. Kylän viihtyvyyden eteen on tehty töitä ja mm. korona-aikana runsas määrä vapaa-ajanasukkaita jäikin alueelle etätyöhön.

Asukkaat kokevat Sippolan turvalliseksi asua. Sippolassa pidetään huolta lähimmäisistä ja toimitaan yhteisöllisesti. Kyytiapua kauppaan tai lääkäriin saa helposti naapurilta. Sippola on hyvien ihmisten kylä.

Maaseututoimija Mikko Suur-Uski, Virolahti

Takatalo&Tompuri -pienpanimon yrittäjä Mikko Suur-Uski on kymenlaaksolaisen maaseutuyrittämisen ja -idyllin ruumiillistuma, joka positiivisella ja rohkealla asenteella ja asiantuntemuksella tuo kymenlaaksolaista maaseutua suuren kansan tietoisuuteen.

Suur-Uski on monissa valtakunnallisissa tapahtumissa ja verkostoitumistilaisuuksissa tuonut esille maaseudun ja sen yrittäjien tilannetta, lähituotteita ja puhunut kovasti myös alueen yrittäjien yhteistyöstä.

Keittiömestarina toimineen Suur-Uskin maanviljelijän ura alkoi noin kahdeksan vuotta sitten kun hän muutti takaisin kotitilalleen Virolahdelle. Aika nopeasti oli selvää, että ainakaan tämä sukupolvi ei pitkää sukupolvien ketjua katkaise. Selvää oli myös se, että maatalouden rinnalle piti kehittää jotain muuta toimintaa.

Yritys haluaa jatkojalostaa tilan tuotteita ja kunnioittaa omia raaka-aineita. Ohra ja vesi tulevat omalta tilalta. Ensimmäisen pienpanimon tuotteen maltaat savustettiin oman metsän lepällä ja katajalla. Paikallisuus on yritykselle tärkeää ja pellolta pulloon –teemaa käytetään myös yrityksen markkinoinnissa. Panimoalalla palkittu yritys kasvaa ja kehittyy, jolla myös työllistävä vaikutus. Tänä vuonna Takatalo-tila viettää 330-vuotis juhlavuotta.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä Terhi Kunelius, Pyhtää

Kuneliusta kuvaillaan Pyhtään positiiviseksi puuhanaiseksi, joka monitieteellisesti- ja taiteellisesti omalla toiminnallaan elävöittää kyliä. Hän on aina valmiina auttamaan ja hänen sydäntä lähellä ovat ihmiset ja kohtaaminen. ”Parasta mitä ihminen voi ihmiselle antaa on aito oma itsensä”. Kuneliuksen vahvuutena on suurempien kokonaisuuksien hahmottaminen sekä ihmisten ja asioiden kohtauttaminen.

Kunelius on toiminut tuottajana Pyhtään harrastajateatterissa sekä järjestänyt lukuisia kulttuuritapahtumia mm. Pyhtään entisen kunnan vaivaistalon navetassa. Hän oli myös osallisena projektissa, jossa moottoritien varteen rakennettiin palmumetsä tynnyreistä. Valokuva- ja taidenäyttelyjä on myös putkahdellut ympäri Pyhtäätä Terhin avustuksella.

Kunelius on aiemmin toiminut aktiivisena Yrittäjänaiset ry:ssä, Pyhtään yrittäjät ry:ssä sekä on perustajana Kotipaikka Pyhtää ry:ssä sekä Avoraami Oy:ssa, joista jälkimmäisessä hän toimii myös toimitusjohtajana. Tällä hetkellä Kunelius toimii hallintojohtajana Aeronautica Arena Oy:ssa.