Kymenlaakson kylien toimintasuunnitelma vahvistettu ja hallitus valittu vuodelle 2024

Kymenlaakson Kylät ry on vuonna 1998 perustettu maakunnallinen kyläyhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on toimia kymenlaaksossa kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen valvojana ja kehittäjänä. Maakunnallisia kyläyhdistyksiä on Suomessa 19kpl. Näiden sekä 53 Leader-ryhmän kattojärjestönä toimii Suomen Kylät ry. Vuosi 2024 on Kymenlaakson Kylät ry:n 27. toimintavuosi.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Tirvan Seuralassa ja Teams-yhteydellä torstaina 23.11.2023. Kokouksessa muun muassa vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024 ja valittiin uusia hallitusjäseniä.

Vuonna 2024 valtionapuinen peruskylätoimintatyö tarjoaa perinteiseen tapaan kylille tukea mm. koulutuksen ja neuvonnan osalta. Viestintään ja jäsenhankintaan panostetaan entistä enemmän. Valtakunnallinen Avoimet Kylät -päivä, Avoimet Joulukylät ja Kestävän kehityksen viikko tarjoavat tapahtuma-alustoja kylien esiin nostamiseksi. Maakunnallinen Vuoden kylä 2024 ja palkittavat henkilöt valitaan yhteistyössä maakuntaliiton ja Leader-ryhmien kanssa kesän kynnyksellä.

Vuonna 2024 Maaseuturahaston ohjelmakausi on startannut ja toivon mukaan yhdistys saanut rahoituksen useampaan kylien kehittämishankkeeseen. Yhdistyksen työntekijäresurssit kasvavat muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen. Yhdistys kylineen on koordinoidummin vaikuttamassa maakunnallisissa ja alueellisissa ohjelmavalmisteluissa. Kylien kuin myös laajemmin 3. sektorin toimijoiden verkostoitumista tuetaan erilaisten foorumeiden ja kumppanuuspöytätoiminnan kautta.

Kylien viestinnällisiin asioihin ja palveluiden esiin nostamiseen etsitään ja löydetään helpotusta. Nuorten ja vapaaehtoisten aktivointi on teema, joka kulkee mukana kaikessa toiminnassa.

Yksi tärkeimmistä maakunnallisen kyläyhdistyksen tehtävistä on edistää ja tukea kylien suunnitelmallisempaa kehittämistyötä – kyläsuunnittelua ja mm. kyläturvallisuussuunnittelua edistetään jatkossakin.

Hankkeiden osalta valmistelussa on Kylätieto verkkoon -hanke, jolla haetaan ratkaisua kylien ja eritoten niiden palveluiden saavutettavuuteen. Lisäksi valmistelussa rantojen monikäyttösuunnitteluun, järviruo’on hyödyntämiseen sekä Älykäs kylä -teemaan liittyvä kattohanke. Eteläisen Kymenlaakson puolella ensi vuoden ajan on vielä käynnissä Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hanke, jota rahoittaa Leader Sepra.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Sami Porkka Kouvolan Saverolta. Hallituksen kokoonpano 2024 on seuraavanlainen:

Elo Jari, Kotka
Hauhia Markku, Miehikkälä
Isoin Mirja, Virolahti
Koppinen Julia, Kouvola
Koskinen Tarja, Pyhtää
Kouvonen Keijo, Kouvola
Niemelä Jarkko, Kouvola
Seppälä Matti, Hamina
Tähtinen Jarmo, Iitti

Varajäsenet
Alastalo Tarja, Miehikkälä
Borg Leena, Kouvola
Naukkarinen Jukka, Kouvola
Reunanen Petri, Kouvola
Sakki Pauliina, Pyhtää
Ylä-Outinen Mia, Kouvola

Kymenlaakson Kylät ry:n sääntömääräinen syyskokous 23.11. Tirvalla