Vuoden 2018 kymenlaaksolaisen kylän ja kylätoimijoiden haku on nyt käynnissä!

Kymenlaakson Kylät ry julistaa vuoden 2018 maakunnallisen kylän ja kylätoimijoiden valintakierroksen avatuksi. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Vuoden kymenlaaksolainen kylä

Vuoden kylän valinnassa painotetaan kylän kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän välinen suhde, lähipalvelujen tuotteistaminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija

Kylätoiminnan tiennäyttäjä on ollut pitkäaikaisella ja pitkäjänteisellä panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa ja on kylätoiminnassa erityisen ansioitunut henkilö. Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja Leader Sepran edustajista. Lopullisen sinetin valinnoille antaa Kymenlaakson maakuntahallitus. Valinnat julkistetaan 14.4.2018 järjestettävässä Kymenlaakson Maaseutufoorumissa Kuusankoskitalolla.

Valtakunnallinen Vuoden kylä ja kunniamaininnan saavat henkilöt julkistetaan jokavuotisessa kylä- ja paikallistoimijoiden LOKAALI-tapahtumassa Hämeenlinnassa 31.8.-2.9.2018.

Ehdotuksia valintatoimikunnalle voi tehdä kuka tahansa. Jos mielessäsi on kylä, kaupunginosa tai henkilö, joka ansaitsisi Vuoden kymenlaaksolaisen kylän, Kylätoiminnan tiennäyttäjän tai Maaseututoimijan arvonimen, niin laita ehdotuksesi perusteluineen 31.1.2018 mennessä sähköpostilla toimisto@kymenkylat.fi tai kirjeitse Kymenlaakson Kylät ry, Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski. Valinnoissa huomioidaan myös viime vuonna vastaanotetut ehdotukset.

Vuoden kylää ehdotettaessa on suotavaa hyödyntää alla olevaa lomaketta:

Hakulomake 2018

Ehdotuksistanne etukäteen kiittäen,

Kymenlaakson Kylät ry