Haku käynnissä: Kymenlaaksolainen kylä 2021, kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija

Kymenlaakson Kylät ry on käynnistänyt vuoden 2021 kymenlaaksolaisen kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän ja maaseututoimijan valintakierroksen. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää vuosittain aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Valinnassa katsotaan toimintaa pidemmällä aikavälillä eikä valinta ole sidottu viime vuoteen.

Vuoden 2021 kymenlaaksolainen kylä

Vuoden kylän valintaan vaikuttaa muun muassa kylän aktiivisuus ja kehittämisen suunnitelmallisuus, uusi luova toiminta sekä tulevaisuussuuntautuneisuus. Valinnassa otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, lähipalvelujen tuotteistaminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija

Kylätoiminnan tiennäyttäjä on ollut pitkäaikaisella ja pitkäjänteisellä panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa ja on kylätoiminnassa ansioitunut henkilö.

Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon. Valinnoissa painotetaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvu ry:n ja Leader Sepra ry:n edustajista. Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus vahvistaa valinnat kesän kynnyksellä. Valintatoimikunta huomioi myös aikaisempina vuosina saapuneet ehdotukset.

Jos mielessäsi on kylä, kaupunginosa tai henkilö, joka ansaitsisi kymenlaaksolaisen kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän tai maaseututoimijan arvonimen, laita ehdotuksesi perusteluineen 15.3.2021 mennessä.

Vuoden kylä 2021 hakulomake. Hakemuksen liitteeksi voi toimittaa lisämateriaalia sähköpostitse.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija: vapaamuotoiset ehdotukset sähköpostitse toimisto(ät)kymenlaaksonkylat.fi.