KESTÄVÄN KEHITYKSEN JÄLJILLÄ 26.9.-2.10.2022

Kestävän kehityksen viikko järjestetään seitsemässä maakunnassa 26.9.-2.10.2022, ja se on osa Euroopan Kestävän kehityksen viikkoa. Kymenlaakson osalta tapahtumaviikkoa koordinoi Kymenlaakson Kylät ry

Tapahtumaviikolla nostetaan esille kestäviä ratkaisuja ja tekoja. Tapahtumia, tempauksia ja keskustelunavauksia ovat tervetulleita järjestämään niin isot kuin pienetkin yhdistykset, yritykset, kunnat ja yksityiset henkilöt.

KeKe-verkoston tavoitteena on:

  • tapahtumaviikon kautta tuoda esille kestäviä toimia koko Kymenlaaksossa
  • herätellä keskustelua ja aktivoida uusia toimijoita teeman pariin
  • innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta ajatellen.

Toistakymmentä toimijaa on jo ilmoittautunut mukaan tapahtumajärjestäjäksi. Tapahtumajärjestäjien toivotaan rekisteröivän tapahtumansa Keke-viikon sivustolle elo-syyskuun vaihteessa.

Haminassa, Miehikkälästä ja Virolahdella järjestetään tapahtumaviikolla isompi tapahtumakokonaisuus, joissa käsitellään mm. kierrätykseen, ympäristön siistimiseen ja hävikin vähentämiseen liittyviä teemoja. Kirjastoihin on tulossa kierrätysteemaisia näyttelyitä. Keke-viikolla Kuusankosken Kettumäellä perehdytään järviruokoalan kehittämiseen. Siivoustalkoita ja tavaranvaihtopäiviä on myös luvassa. Kylien kestävän asukaspohjan turvaamiseen perehdytään maallemuuttotalkoissa. Myös alueemme koululaisia rohkaistaan pohtimaan kestävää kehitystä erilaisten tempausten kautta. Luvassa on siis monipuolisesti ohjelmaa kaikille. Mukaan tapahtumajärjestäjäksi ehtii vielä hyvin!

Yksittäiset tapahtumajärjestäjät vastaavat itse omista tapahtumistaan. Kymenlaakson Kylät ry koordinoi tapahtumaviikkoa yhdessä Suomen Kylät ry:n ja Keke-verkoston kanssa, ja vastaa Kymenlaakson tapahtumaviikon viestinnästä kokonaisuutena.

Verkkosivut: https://kymenlaakso.kestavankehityksenviikko.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/events/678429463500629

Yhteyshenkilö Kymenlaaksossa:
Elina Seppänen
toiminnanjohtaja
Kymenlaakson Kylät ry
elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi, p. 040 184 3576

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa, jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.” (Ympäristöministeriö)

 

Tapahtumaviikon taustalla on laajempi Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkostohanke

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvosto, MANEn, alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista.

Verkostohankkeen myötä halutaan tuoda esille maaseudun mahdollisuudet ja uudet innovaatiot kestävään elämäntapaan. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten. Pohjanmaalta lähtöisin oleva vuosittainen kestävään kehitykseen keskittynyt tapahtumaviikko on laajasti osallistanut eri alojen ja sektoreiden toimijoita. Nyt kuusi maakunnallista kyläyhdistystä on valittu mukaan toteuttamaan kestävän kehityksen viikkoja työkaluna tuoda esille maaseudulla tehtyjä toimenpiteitä ja käytännön tekoja, sekä vahvistamaan maaseudun toimijoita osana kestävää siirtymää. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeä osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta.

Kestävän kehityksen viikkoja nähdään tänä vuonna Pohjanmaalla, Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen kylät ry ja Åbo Akademi.