ARJEN TURVALLISUUDESTA KESKUSTELLAAN HAMINAN JA KOTKAN KYLILLÄ TOUKOKUUSSA

Kymenlaakson Kylät ry järjestää yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa Kylässä Haminassa -kiertueen, jonka teemana on ”arjen turvallisuus”. Kiertue starttaa Pyhällön koululta maanantaina  22.5.2023 klo 18-20 ja jatkuu Metsäkylän Seuratalolla tiistaina 30.5. klo 18-20. Tavoitteena on tämän ja ensi vuoden aikana kiertää yhdessä kaikki Haminan toiminnalliset kylät.

Myös Kotkan kaupungin kanssa järjestämme kylillä työpaja- ja keskustelutilaisuuksia. Kylässä Kotkassa -kiertueen tämän vuoden ensimmäinen tilaisuus järjestetään Tavastilan koululla ke 24.5. klo 18-20. 

Kiertueilla esitellään Kymenlaakson Kylät ry:n toimintaa ja kyläturvallisuuskyselyä yhteisön työkaluna. Kiertue tekee myös tunnetuksi Haminan ja Kotkan kaupunkien osallisuustyötä arjen turvallisuudessa. Kiertueella mukana Kymenlaakson Kylät ry:n työntekijöiden lisäksi viranhaltijoita ja valtuutettuja.

Lisätietoa tilaisuuksista:

Jouni Syrjänen jouni.syrjanen(at)kymenlaaksonkylat.fi, p. 044 297 7738
Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hanke, Kymenlaakson Kylät ry

KYLÄTURVALLISUUSKYSELY HYVÄ KEINO STARTATA OMAN KYLÄN TURVALLISUUSTYÖ

Kymenlaakson Kylät ry on pitänyt kyläturvallisuusteemaa esillä eritoten viimeisen parin vuoden aikana. Taustalla on Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus 2025-hanke, jonka tavoitteena oli yhtenäistää sirpaleinen kenttä teeman ympärillä ja löytää valtakunnallisia toimintatapoja kylien turvallisuustyöhön. Kymenlaaksosta valtakunnalliseen hankkeeseen osallistui kolme pilottikylää, joiden esimerkkien kautta toimintamalleja levitetään nyt muillekin kylille.

Pilottikylillä toteutettiin esimerkiksi kyläturvallisuuskyselyitä, tehtiin kyläsuunnitelmia turvallisuus-kärjellä sekä aktivoitiin kyläryhmiä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkostoon. Esimerkiksi Kouvolan Pilkanmaalla on juuri koulutettu kyläryhmä etsintätehtäviin. Myös liikenneturvallisuuskävelyitä on järjestetty yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Suht vaivaton tapa tarttua arjen turvallisuuden edistämiseen yhteisölähtöisesti on toteuttaa kyläturvallisuuskysely, johon valmiit pohjat ja mallit saa Kymenlaakson Kylät ry:ltä. Kyselyllä kartoitetaan muun muassa kylän viestintään, yhteistyöhön, kalustoon ja osaamiseen liittyviä asioita.

Kymenlaakson Kylät ry avustaa kyläyhdistyksiä kyselyn toteuttamisessa sekä koonnin ja jatkotoimenpiteiden kanssa. Tavoitteena on, että kyselyn pohjalta asiat pystyttäisiin yhdessä pohtien kirjaamaan kyläsuunnitelmaksi, eräänlaiseksi ohjenuoraksi, josta kävisi selkeästi ilmi yhteisön tarpeet ja toiveet kylän kehittämisessä.

VILLIKKALASSA PANOSTETAAN KYLÄRADIOON JA VARAVIESTIVERKKOON

Kymenlaaksosta valittiin valtakunnalliseen hankkeeseen (2021-2023) kolme pilottikylää, joissa testattiin kyläturvallisuuskyselyä sekä tehtiin muita turvallisuuden edistämiseen tähtääviä toimia ja hankintoja. Villikkalan kylä Elimäeltä oli yksi pilottikylistä.

Kyläturvallisuus on yhteisöllinen asia. Jo aktiivinen kyläyhdistys ja tiivis yhteisö luovat turvallisuutta keskinäisellä auttamisella ja yleisellä silmälläpidolla sekä yhdessä tekemisellä. –Pohtii Villikkalan kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Jarkko Niemelä.

Villikkala päätyi Kyläturvallisuus -hankkeen pilottikyläksi, koska kylällä haluttiin olla tekemässä asioita turvallisuuden eteen monella tavalla. Turvallisuus on aina yksilöille oman näköinen asia. Moni kokee sen myös velvoittavana sääntöjoukkona, mutta näemme, että tämä hanke on päinvastoin mahdollistava tietopaketti ja ohjaava tiellä kohti turvallista arkea kyläyhteisössä. Vaikka yhteiskunta, viranomaiset ja rakenteet tuottavat suuren osan turvallisuudesta, aktiivinen yhteisö ja varautuminen tuottaa varsinaisen turvallisuuden tunteen, jatkaa Niemelä.

Villikkalassa toteutettiin kyläturvallisuuskysely, järjestettiin kyläturvallisuusilta kylän yhteisen perinteisen Köyri-tapahtuman yhteydessä, järjestettiin hankevaroin hätäensiapukurssi sekä panostettiin kyläläisten metsästäjien tukiasema-antenniin varaviestiverkon toimivuutta parantamaan. Jatkosuunnitelmiakin on jo pohdittu; .Jatkossa kartoitamme kylätiestön kuntoa ja turvallisuutta. Kartoitamme puutteet ja teemme korjausehdotuksia asioissa, jotka vaikuttavat arkiseen liikkumiseen kylän teillä. Varautumisasioissa on tehty paljon asioita talouskohtaisesti, näitä mietimme vielä myös yhteisönä. Aiomme myös osallistua harjoituksiin kyläradioidean ympärillä.