PILKANMAAN KYLÄYHTEISÖ TURVALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ

KYLÄTURVALLISUUS ON YHTEISÖLÄHTÖISTÄ VARAUTUMISTA

Turvallisuuden tunne rakentuu yhteisöissä. Kymenlaakson Kylät ry:n tuella kyläyhteisöt voivat tarttua kyläturvallisuustyöhön toteuttamalla alueellaan kyselyn ja keskustelutilaisuuden, joista nousseet tarpeet ja toimenpiteet kirjataan kyläturvallisuussuunnitelmaksi ja edistetään yhteisesti sovitusti.

Kouvolassa Pilkanmaalla toteutettiin vuosina 2022-23 kyläsuunnitelma ja kyläturvallisuuskysely, jonka myötä kylälle perustettiin elokuussa Kymenlaakson ensimmäinen kyläyhdistyksen alainen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmä. Artikkelissa kyläyhdistyksen hallitusjäsen Viljami Lampilinna avaa ajatuksiaan kyläyhdistyksen ja yhteisön roolista turvallisuuden edistäjänä.

PILKANMAAN KYLÄYHTEISÖ TURVALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (Turvallisuuskomitea, 2017) määrittää kokonaisturvallisuuden toimijoiksi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kansalaiset. Koronapandemian aikana julkinen ja yksityinen sektori joutuivat muuttamaan toimintatapojansa jatkuvuuden turvaamiseksi, kun taas kolmas sektori joutui pitkälti alasajamaan yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa. Me yksilöt taas, no, meillä jokaisella on varmasti oma kokemuksemme pandemia-ajasta, joka on jo onneksi jäämässä taakse.

Monet kuitenkin tuntuivat kaipaavan ympärilleen yhteisöä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronakriisi lisäsi lasten (THL, 2022), nuorten ja opiskelijoiden (THL, 2021a) sekä ikäihmisten (THL, 2021b) yksinäisyyttä. Vähentyneet mahdollisuudet todellisen elämän kanssakäymiseen johtivat erilaisten verkossa toimivien yhteisöjen merkityksen korostumiseen. Yhteisöt vaikuttavatkin suomalaisen kokonaisturvallisuusajattelun sokealta pisteeltä, johon tulisi seuraavassa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kiinnittää huomiota.

Kuusankosken Pilkanmaassa turvallisuus tehdään yhdessä

Perustimme Pilkanmaan kyläyhdistyksen juuri ennen pandemiaa maaliskuussa 2020. Toiminnan käynnistämisessä oli luonnollisesti pandemian tuomia haasteita. Kuitenkin Kymenlaakson kylien avulla toteutimme kyläsuunnitelman kesällä 2022 ja sitä seurasi kyläturvallisuuskyselyn teettäminen osana Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus 2025 -hanketta. Pilottikyläksi lähteminen oli helppo päätös, sillä kyläsuunnitelman yhteydessä pidetyissä työpajoissa kyläläiset tekivät useita kylän turvallisuuteen liittyviä havaintoja ja ehdotuksia.

Turvallisuuskyselyn avulla saimme lisättyä ymmärrystä keinoista, joilla kyläturvallisuutta voisi parantaa. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnan uudelleenkäynnistäminen sai kyläläisiltä kannustusta ja Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin kouluttamana kylällä on nyt pidetty VAPEPAn perus- ja etsintäkurssit. Tämän ansiosta voimme ylpeinä sanoa perustaneemme Kymenlaakson ensimmäisen kyläyhdistyksen hälytysryhmän elokuussa 2023!

Kyläturvallisuus on jatkuvia tekoja

Kyläturvallisuuskysely poiki muutakin kuin hälytysryhmän perustamisen. Syyskuussa 2023 järjestämme turvallisuuskävelyn, jossa käymme kyläläisten sekä kaupungin edustajien kanssa läpi kylän vaaranpaikkoja

kuten entisen jätevesipuhdistamon alueen, rakkaan kyläkoulumme edestä kulkevan tien vaarallisimmat kohdat sekä kuvankauniin Kymijoen Luodonkärjen alueen vesiliikennemerkkien jatkuvaa noudattamattomuutta – jopa veneiden ja vesijettien kuljettajien omaa terveyttä uhkaavalla tavalla.

Kylällä ilmenevistä turvallisuuden haasteista saamme jatkuvia yhteydenottoja. Uskomme tämän johtuvan juuri siitä, että olemme ryhtyneet aktiivisesti edistämään turvallisuutta kylällä. Kyläläisten itsensä ylläpitämä Facebook-ryhmä on myös hyvä foorumi, jossa erilaisia häiriö- ja riskitapauksia tuodaan aktiivisesti keskusteluun.

Muille Kymenlaakson kyläyhdistyksille haluamme toivottaa turvallista syksyä ja muistuttaa, että turvallisuus on ennen kaikkea tunne. Sen tunteen vahvistaminen tapahtuu yhdessä tehtävillä ja kaikille avoimilla turvallisuusteoilla, jotka perustuvat kyläläisten arjestaan tekemiin havaintoihin.

Kirjoittanut:
Viljami Lampilinna
Hallituksen jäsen
Pilkanmaan kyläyhdistys ry

Lähteet:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021a, https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/-/koronakriisi-lisasi-lasten-yksinaisyytta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021b, https://thl.fi/fi/-/koronaepidemialla-on-ollut-ikaantyneiden-arkeen-seka-positiivisia-etta-negatiivisia-vaikutuksia-yksin-elavat-erityisen-haavoittuva-ryhma
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022, https://thl.fi/fi/-/laaja-tutkimusaineisto-korona-ajan-poikkeukselliset-rajoitukset-koettelivat-nuoria-yksinaisyys-lisaantyi-ja-osallisuus-heikkeni
Turvallisuuskomitea, 2017, https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/