Virolahden Kyläfoorumi Bunkkerimuseolla

Virolahden kunta ja Kymenlaakson Kylät ry järjestävät yhteistyössä Virolahden kyläfoorumin torstaina 11.4.2024 klo 18 Virolahden Bunkkerimuseolla (os. Vaalimaantie 1318, Ylä-Pihlaja). Kahvitarjoilu alkaa jo klo 17.30.

Kyläfoorumi kutsuu Virolahden kaikkien kylien edustajia ja asukkaita keskustelemaan kylien arjen turvallisuuteen liittyvistä asioista, mutta myös muista kyliä askarruttavista teemoista ja kehittämisideoista.

Kyläfoorumissa ovat mukana Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela sekä kunnan eri toimialojen edustajia. Rajavartiolaitoksen edustaja pitää katsauksen rajan ajankohtaisista asioista, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Kylät tuovat esiin kyläturvallisuuden näkökohtia sekä Leader Sepran edustaja kertoo kylien mahdollisuuksista hankerahoituksen saamiseen.

Ensimmäisen kyläfoorumin teemaksi valittiin turvallisuus. – Elinvoimaiset ja aktiiviset kylät ovat turvallisuuden keskiössä itärajan kunnissa ja erityisesti meillä kaakonkulmalla. Olemme tärkeitä turvallisuuden tuottajia itsellemme, alueellemme ja koko Suomelle. Teema on hyvin ajankohtainen ja koskettaa läheisesti arkeamme, Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela toteaa.

Kymenlaakson Kylät ry toimii maakunnan alueella kylien kattojärjestönä ja lähestyy turvallisuusteemaa yhteisölähtöisesti. – Tarjoamme yhdistyksille työkaluja ja tukea kyläturvallisuustyön käynnistämiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa kyläalueella toteutettavaa kyläturvallisuuskyselyä, jonka tulosten pohjalta voidaan yhdessä miettiä toimenpiteitä kylän kehittämiseksi. Kyläturvallisuus käsitteenä on laaja ja siihen liittyy mm. kyläviestintään, naapuriapuun, osaamisen tunnistamiseen ja kalustoon sekä esimerkiksi kylätalojen varustelutasoon ja varaviestiverkkoon liittyvä asioita, jotka yhdessä mietittynä luovat turvallisuuden tunnetta yhteisössä, kommentoi Kymenlaakson Kylät ry:n toiminnanjohtaja Elina Seppänen.

Kymenlaakson Kylien Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hankkeen tavoitteena on vahvistaa eteläisen Kymenlaakson kylätoimintaa. Leader Sepran rahoittama hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun asti ja järjestää vuoden aikana keskusteluiltoja ja työpajoja kylien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kyläkeskusteluja on järjestetty jo Virojoella ja Klamilassa. Virolahden kylien yhteisellä kokoontumisessa toivotaan nousevan esiin yhteisiä teemoja ja kyliä aktivoivia yhteistyön aiheita. Tavoitteena on tehdä kyläläisten kuulemisesta sekä kylätapaamisista pysyvä toimintamalli.

Lisätietoa:
Siru Ahopelto siru.ahopelto(at)kymenlaaksonkylat.fi , p. 0405192375
Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hanke, Kymenlaakson Kylät ry
www.kymenlaaksonkylat.fi