Virolahden ja Miehikkälän kylillä käynnistetään kuntakohtaiset kyläturvallisuuskyselyt

Kyselyllä kartoitetaan kyläläisten ajatuksia Virolahden ja Miehikkälän kylistä ja niiden turvallisuudesta. Saatuja vastauksia voidaan hyödyntää mm. kylien turvallisuussuunnitelman laatimisessa ja kylien toiminnan kehittämisessä. Turvallisuuskysely auttaa myös mahdollisten rahoitusten hakemisessa ja sen avulla saadaan välitettyä tietoa kylien tilanteesta mm. kunnalle ja pelastuslaitokselle.

Kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden vastaukset ovat tärkeitä. Vastaamalla pääsee vaikuttamaan oman asuinalueen toimintaan ja tulevaisuuteen. Kyselyn tulokset esitellään ja niistä keskustellaan Virolahden II kyläfoorumissa syksyn 2024 aikana, sekä Miehikkälän osalta erillisessä tilaisuudessa syksyllä 2024.

Kyselyssä annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti; vastauksia käsitellään nimettöminä ja niin, ettei yksittäistä ihmistä tunnista vastauksista. Vastaathan kyselyyn viimeistään 15.8.2024

Virolahti

Virolahden kylien turvallisuuskysely on käynnistynyt. Kysely on jatkoa Virolahden kunnan ja Kymenlaakson Kylien Virolahden I kyläfoorumiin, joka järjestettiin 11.4.2024 Bunkkerimuseolla.

Vastaamisvaihtoehdot:

1. Sähköinen kysely, jota toivomme mahdollisimman monen käyttävän: https://link.webropol.com/s/virolahtiturvallisuus

Linkki lisätään toukokuun aikana www-sivuille: kymenlaaksonkylat.fi, virolahti.fi, sekä FB-sivuilta @virolahdenkunta

2. Paperilomake, joita tulee jakoon Virolahden kirjastoon, Tyynen Puotiin, Klamilan Kujansuuhun sekä Bunkkerimuseolle. Paperiset lomakkeet voi myös palauttaa kirjastossa ja Kujansuussa oleviin palautuslaatikoihin tai Virolahden kunnan postilaatikkoon (Mäkitie, Virojoki).

Lisätietoja antavat:

Virolahden kunta
Sari Rasi
puh. 050 389 2125
sari.rasi(at)virolahti.fi

Kymenlaakson Kylät ry
Siru Ahopelto
puh. 040 519 2375
siru.ahopelto(at)kymenlaaksonkylat.fi

Miehikkälä

Vastaamisvaihtoehdot:

1. Kysely on tehty sähköisenä ja jaettu myös paperisena joihinkin kylän postilaatikoihin. Toivomme mahdollisimman monen perheenjäsenen täyttävän sähköisen kyselylomakkeen. Kyselyn linkki löytyy alta ja lisätään toukokuun aikana Miehikkälän kunnan www-sivuilta sekä kunnan ja Kymenlaakson kylien Facebook -sivuille.

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/miehikkalaturvallisuus

2. Paperilomakkeita on saatavana myös kirjastossa, Ratevassa sekä joillakin seurataloilla. Paperiset lomakkeet voi palauttaa kirjastoon tai Ratevassa olevaan laatikkoon.

Lisätietoja antaa:
Satu Suni
p. 050 4775 228
satu.suni(at)kymenlaaksonkylat.fi