Kyläturvallisuustyö jatkuu kylillä; Pilkanmaalla 22.1., Hurukselassa 25.1. ja Jaalassa 26.1.2023

Kyläyhteisöjen hyvinvointi ja turvallisuus koostuu monista pienistä palasista ja pitää sisällään mm. yhteisön varautumiseen, viestintään ja yhteisöllisyyteen liittyviä asioita.  Kylätoiminnan näkökulma kyläturvallisuuden edistämisessä on, että paras asiantuntemus ja tietotaito löytyy kyläyhteisöstä. Pienilläkin yhteisillä tavoitteilla ja turvallisuusasioita yhdessä pohtimalla voidaan vaikuttaa eritoten turvallisuuden tunteeseen kylällä. Rohkaisemme kyliä omatoimiseen kylä- ja kyläturvallisuussuunnitteluun, johon apuja ja työkaluja löytyy maakunnalliselta kyläyhdistykseltä.

Tavoitetilassa jokaisella kylällä olisi laadittuna kevyt kyläsuunnitelma, joka pitäisi sisällään tiettyjä turvallisuuspalikoita, joita sitten voitaisiin hyödyntää kunta- ja maakuntatason suunnittelussa.

Kymenlaakson Kylät ry on pitänyt kyläturvallisuus-teemaa esillä eritoten viimeisen kahden vuoden aikana. Kyläturvallisuuskyselyitä on toteutettu muutamalla pilottikylällä ja mm. tästä pilottikylänä toimimisesta on kyläyhdistykset voineet edistää kyläturvallisuusasiaa kylällä pienen avustuksen voimin. Muun muassa Hurukselan VPK:n talolle on hankittu sydäniskuri ja Pilkanmaassa avustus tullaan hyödyntämään kylän yhteisen varavirtalähteen hankintaan.

Kyläturvallisuustyö jatkuu kylillä alla olevien tilaisuuksien muodossa:

Kouvolan Pilkanmaan kyläturvallisuustilaisuus järjestetään su 22.1. klo 14 alkaen (Punainen talli, Lohikatu 1-3, Kouvola). Tilaisuudessa käydään läpi Pilkanmaan kyläturvallisuuskyselyn koontia ja pohditaan jatkotoimenpiteitä. Tilaisuudessa mukana Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus2025-hankkeen vetäjä Pekka Rintala, hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan pj Ukko Bamberg, Kymen Turvan pääsihteerin roolissa Timo Kuossari sekä Vapepan toimintaa esittelemässä Eila Siira (SPR). Tilaisuuden jälkeen Pilkanmaan kyläyhdistyksen vuosikokous.

Kotkan Hurukselassa kyläturvallisuustilaisuus pidetään ke 25.1. klo 17 alkaen. Tilaisuudessa pohditaan kyläturvallisuuskyselyn jatkotoimenpiteitä, saadaan käyttöopastus uuden sydäniskurin käytöstä sekä kevyt EA-kertaus. Tilaisuudessa mukana Kyläturvallisuus 2025-hankkeen vetäjä Pekka Rintala sekä Kotkan kaupungin osallisuuskoordinaattori Hanna Pikka. Tilaisuus pidetään Seuratalon Soihtulan pirtissä osoitteessa Hurukselantie 1953, 46930 Kotka.

Kouvolassa Jaalan kirkonkylän Kyläturvallisuuskävely järjestetään to 26.1. klo 17 alkaen. Kävely järjestetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen kanssa ja vetäjänä toimii liikenneturvallisuusasiantuntija Jani Juvankoski. Kokoontuminen ja alustus Jaalatalolla (Salparinteentie 1, 47710 Jaala) klo 17 ja turvallisuuskävelyn jälkeen yhteenveto ja kahvitus samaisessa paikassa.

Jaalan kirkonkylän Kyläturvallisuuskävelystä tuotetaan Kouvolan kylille ohjeistus, jonka avulla kylien toivotaan kevään aikana järjestävän omatoimisia kyläturvallisuuskävelyitä. Turvallisuuskävelyiden havainnot kirjataan Kaakkois-Suomen Elyn laatimalle yhteisöille tarkoitettuun asukaskyselypohjalle. Kyläturvallisuuskävelyistä saatua materiaalia käytetään taustatietoa Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyössä kevään aikana.

Lisätietoa:

Elina Seppänen
Kymenlaakson Kylät ry
elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi
p. 040 184 3576

Pekka Rintala
Kyläturvallisuus2025-hanke
Suomen Kylät ry
pekka.rintala(at)suomenkylat.fi
p. 040 051 1624