Sippolan kylälle kunniamaininta valtakunnallisessa Suomen Vuoden kylä -kilpailussa. 

Valintaraati toteaa, että Sippola on aktiivinen kylä, joka kehittää, osallistuu ja vaikuttaa tavoitteena viihtyisä ja elinvoimainen kylä palveluineen. Sippolassa huolehditaan toinen toisista ja asukkaat kokevat Sippolan turvalliseksi paikaksi asua. Kylällä on pitkät perinteet yhdistystoiminnassa sekä monenlaisten tapahtumien järjestämisessä.

Lue lisää

Kouvolan kylien liikenneturvallisuuskävelyt – Etäinfo 13.4. klo 17

Kyläyhteisöillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyöhön järjestämällä kyläkävely omalla kylällä ja vastaamalla kyläyhteisöille avattuun kyläkyselyyn. Kaakkois-Suomen Ely:n liikenneturvallisuusasiantuntija Jani Juvankoski esittelee asiaa Kouvolan kylille suunnatussa etäinfossa torstaina 13.4. klo 17-18.

Lue lisää