EU:n tietosuojauudistuksen vaikutukset yhdistyksille!

Hyvä yhdistystoimija,

EU:n tietosuojauudistus astuu voimaan toukokuussa ja vaikuttaa myös yhdistystoimijoihin.

EU:n tietosuojauudistus ja mahdollisesti myös täydentävä kansallinen tietosuojalaki astuvat voimaan toukokuussa 2018. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan maissa lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kylä- ja asukasyhdistysten on huomioitava tuleva uudistus esimerkiksi jäsenrekisterin hoidossa.

Monet periaatteet säilyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on valmistauduttava. Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata muun muassa sakkoja tai henkilötietojen käsittelykielto.

Keskeistä ja uutta tietosuoja-asetuksessa on muun muassa riskiperusteinen lähestymistapa ja rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjän velvollisuudet kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Rekisterinpitäjän on myös pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittely on suunniteltava ja dokumentoitava.

Tietosuojaperiaatteiden noudattaminen

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi

• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten

• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden

• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä

• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Miksi tietosuojalait muuttuvat?

Uuden lainsäädännön tavoitteena on

• parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia

• vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin

• yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa

• edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, millaisia vaikutuksia tietosuojauudistuksella on yhdistysten jokapäiväiseen toimintaan, ja miten siihen olisi hyvä varautua jo etukäteen.

Kymenlaakson Kylät ry ja Socom oy järjestävät tietosuojatilaisuudet:

ti 16.1.2018 klo 16.30
Kumppanuustalo Hilma, Teollisuuskatu 8, Hamina

ma 22.1.2018 klo 16.30
Porukka-talo, Savonkatu 23, 45100 Kouvola

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu. Tarjoilun järjestämiseksi on suotavaa ilmoittautua etukäteen sähköpostitse: toimisto@kymenkylat.fi.

Tervetuloa!

Syty on nyt Suomen Kylät ry

Suomen Kylätoiminta on nyt Suomen Kylät ry Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokous on hyväksynyt esityksen vaihtaa järjestön nimeksi Suomen Kylät ry. Nimenvaihdoksen myötä yhdistys käynnistää laajan brändityön, jonka tavoitteena on päivittää kylätoiminnan imago 2020-luvulle.
– Nyt aluepolitiikalla on huono kaiku, ja esimerkiksi maaseudun puolustaminen kääntyy herkästi kyläpolitikoinniksi. Me haluamme tuoda keskusteluun näkökulman, jonka mukaan paikallisuus yhdistää kaikkia alueesta riippumatta. Kaikkihan asuvat paikallisyhteisöissä, siis kylillä tai kortteleissa, tiivistää yhdistyksen puheenjohtajana jatkava Petri Rinne. Euroopan mittakaavassa järjestö, jossa toimivat kylä-, Leader- ja kaupunginosayhdistykset, on verrattain harvinainen. Vastaavaa laaja-alaista paikalliskehittäjien yhteistyötä löytyy ainoastaan Latviasta. Tavoitteena onkin yhdistää erilaisten alueiden paikalliskehittäjät siten, että kaikki hyötyvät.
– Kylätoimijoita yhdistää se, että toiminta ei kysy ihmisen ominaisuuksia tai mielenkiintoja. Nimenvaihdoksen myötä haluamme tuoda toimintaamme yhä useamman ulottuville ja korostaa, että kyliä on kaikkialla siellä, missä ihmisiäkin on. Haluamme olla Suomen suurin paikalliskehitysjärjestö, Rinne linjaa.

Keskeisessä osassa tulevan vuoden toiminnassa on kylätoiminnan laatutyö, jonka tavoitteena on tasata toiminnan alueellisia eroja ja jakaa jo nyt olemassa olevia hyviä käytäntöjä toimijoiden kesken. Laatutyön lisäksi vuoden 2018 asialistalla ovat järjestön verkkosivujen uudistaminen ja yhtenäisen jäsenrekisteripalvelun tarjoaminen jäsenyhdistyksille. Järjestön uusi nimi otetaan käyttöön välittömästi, ja visuaalinen ilme uudistetaan tulevana vuonna.

Syyskokous valitsi Rinteen jatkokaudelle yksimielisesti. Sytyn hallitukseen kuuluu 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Syyskokouksessa hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin:
Maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja rekisteröidyt kylä- ja kaupunginosayhdistykset:
Merja Kaija (Pohjois-Savon Kylät ry), varajäsen Sami Tantarinmäki (Varsinais-Suomen Kylät ry)
Rekisteröidyt kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät):
Eliisa Vesisenaho (Pirkan Helmi ry), varajäsen Riitta Bagge (Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry) Maarit Teuri (Ykkösakseli ry), varajäsen Gina Forsström (Silmu ry) Anne Vänttinen (Rajupusu Leader ry), vuosi 2018
Valtakunnalliset ja maakunnalliset rekisteröidyt järjestöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt:
Taina Väre (Suomen Kuntaliitto), varajäsen Pirjo Tulikukka (Helsingin kaupunginosayhdistykset HELKA ry)
Ruotsinkieliset jäsenyhteisöt:
Mathias Högbacka (Aktion Österbotten rf.), varajäsen Mari Pennanen (Svenska Studieförbundet)
Vuonna 2018 hallituksessa jatkavat:
Esa Aunola (Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry), varajäsen Markku Väisänen (Kainuun Nuotta ry)
Esa Erkkilä (Keskipohjalaiset Kylä ry), varajäsen Eila Puhakainen (Järvi-Suomen Kylät ry)
Anne Vänttisen varajäsenenä Meri Niemi-Huhdanpää (Aisapari ry)
Asko Peltola (Etelä-Pohjanmaan liitto), varajäsen Seppo Mustonen (Eläkeliitto)
Marko Mäki-Hakola (MTK), varajäsen Timo Reko (Maaseudun Sivistysliitto)

Sofia Tuisku
Leader-tiedottaja
Suomen Kylätoiminta ry
045 249 1162
sofia.tuisku@kylatoiminta.fi

SOME- JA DIGIKOULUTUSTA MAKSUTTOMASTI MARRASKUUSSA KOUVOLASSA JA KUUSANKOSKELLA

Kymenlaakson Kylät ry tarjoaa SoMe- ja DiGi-koulutusta kymenlaaksolaisille kylä- ja yhdistystoimijoille sekä maaseutuyrittäjille. Koulutus on kaikille avoin ja maksuton. Kouluttajana toimii Honor Groupin Tuure Tervonen.

Kuinka lisään toiminnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta sosiaalisessa mediassa? Kuinka saan omat juttuni esille internetin ihmeelliseen maailmaan? Kyläesittelyiden ja yhdistystarinoiden tuottaminen yhdistysten KAIKU-mediaan? Mm. näitä aiheita käsitellään työpajamuotoisesti Tuure Tervosen  johdattamana. Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu klo 17 sekä Kymenlaakson Kylät ry:n Näkyvät Kylät -hankkeen esittely. Koulutukset ovat samansisältöisiä.

ma 27.11. klo 17-19.30
Yhdistystentalo 2.krs, Savonkatu 23, 45100 Kvl

ti 28.11. klo 17-19.30
Kuusankoskitalo, kokoustila Hirvelä, Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Ksnk

Ilmoittautumiset (nimi, puhelin, organisaatio, koulutuspäivä, mahdolliset allergiat) sähköpostitse info@kaikumedia.fi. Mukaan mahtuu yhteensä 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta, joten kannattaa olla nopea.

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Leader Pohjois-Kymen Kasvu ry:n ja KAIKUmedian kanssa. Koulutuksia rahoittaa Keskitien tukisäätiö.

Nähdään koulutuksissa!

”Ennen vanhaan lapset eivät saaneet mitään koulutusta, ne eivät tienneet mitään kirjoista ja kirjaimista ja sellaisesta. Eivät ne halunneetkaan tietää niistä, koska siitä tuli pää kipeäksi.” Beate 6v.

Koulutustiedote 31102017

Kymenlaakson Kylät ry
Mantereentie 2
45720 Kuusankoski
p. 040 184 3576
www.kymenlaaksonkylat.fi