Kylähelppi -hanke jatkuu vuoden 2018

Kaakkois-Suomen TE-toimiston päätöksellä Kylähelppi-hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Työllisyyspoliittisesta hankeavustuksesta tälle vuodelle saimme tiedon joulukuun puolessa välissä.  Jännityksellä jo odotimme päätöksiä, joten joululahja oli mieluinen.

Hanke jatkaa vanhalla tutulla kaavalla. Etsimme kyläyhdistyksiä jotka ovat halukkaita työllistämään pitkäaikaistyöttömän henkilön yhdityksensä palvelukseen. Hankehenkilöstö etsii sopivan henkilön mahdollisimman läheltä, jopa omalta kylältä, kyläavustajaksi yhdistykseen.

Hankehenkilöstöön tulee tälle vuodelle muutoksia projektipäällikön jäädessä perhevapaalle. Työvalmentaja vastaa siis hankkeesta kokonaisuudessaan.

Hankkeessa mukana jatkavia kyliä ovat Aitomäki, Siikava, Huhdasjärvi, Iitin Kirkonkylä-Radansuu, Teuroinen, Koria  sekä Tavastila. Näillä kylillä on kyläavustajatoiminta täydessä vauhdissa ja Kääpälään etsitään tällä hetkellä sopivaa henkilöä kyläavustajksi.

Lisätietoja hankeesta:

Tanja Mynttinen
tanja.mynttinen(at)kymenkylat.fi
044 297 7738

Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry tiedottaa:

 

Onko sinulla projekti, joka tarvitsee tekijöitä? Järjestä kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri!

Onko yhdistykselläsi projekti, joka tarvitsee tekijöitä? Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n vapaaehtoiset ovat valmiita auttamaan! Etsimme leiri-isäntiä vuodelle 2018. Vapaaehtoistyöleirejä on järjestetty yhteistyössä mm. kunnallisten organisaatioiden, kyläyhdistysten, vastaanottokeskusten, osuuskuntien ja oppilaitosten kanssa. Kaupallinen yritys tai yksittäinen henkilö/perhe ei voi
järjestää työleiriä. Useimmiten leiri kestää kaksi viikkoa ja leireillä tehtävä työ on yksinkertaista, ei erityistä ammatillista osaamista vaativaa hommaa.  Kansainvälisen työleiritoiminnan on tarkoitus on tukea yhteiskunnan monimuotoisuutta, arkipäivän rauhantyötä sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaa.

Leiri-isäntä tarjoaa leiriläisille:

* Majoituksen ja ruoan
* Työnohjauksen
* Kuljetuksen leiripaikalle, jos sinne ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla
* Huolehtii muista leirin käytännön järjestelyistä

KVT etsii leirille ulkomaalaiset vapaaehtoiset ja valmentaa kaksi ryhmänohjaajana toimivaa leirinvetäjää sekä tukee leirin järjestäjää käytännön kysymyksissä.

Kiinnostuitko? Lue lisää täältä:

Suomen leirit

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry (KVT) on ruohonjuuritason rauhantyölle omistautunut kansalaisjärjestö, joka järjestää vapaaehtoistyöleirejä kotimaassa sekä lähettää suomalaisia vapaaehtoisia leireille kuin myös pitkäaikaisempiin vapaaehtoistyöprojekteihin ulkomaille.

Lisätietoa KVT:sta täällä: http://www.kvtfinland.org/mika-kvt/

Rauhallista Joulua ja Touhukasta Uutta Vuotta!

Vuosi alkaa taas kerran olla pikku hiljaa paketoituna. Paljon on saatu tehtyä, ja vielä enemmän halutaan saada aikaan vuonna 2018; Kylähelppi-hanke on juuri saanut myönteisen päätöksen ensi vuodelle, joten työllistämistoiminta kylillä jatkuu. Hankkeesta vastaa tanja.mynttinen(at)kymenkylat.fi. Näkyvät Kylät -hankkeessa jatketaan kylien ja niiden palveluiden näkyvämmäksi tekemistä ja valmistaudutaan samalla Pohjois-Kymenlaakson supervuoteen 2019. Hankkeesta vastaa leena.borg(at)kymenkylat.fi. Kyläasiamies Elina Seppänen äitiyslomailee 24.1.-30.11.2018.

Kylien hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen tähtääviä hankkeita ja toimintoja kehitellään jatkuvasti: lähitulevaisuudessa on suunnitteilla muun muassa kylien edunvalvontaan, digitaalisuuteen ja hiiliviisauteen täthtääviä toimintoja. Kymenlaakson Kylät ry haluaa myös vahvistaa kylätoimijoiden osaamista tarjoamalla koulutusta. Toiveita koulutusteemoista ja kaikesta muustakin toiminnasta otetaan mielellään vastaan: toimisto(at)kymenkylat.fi.

KyKyn väki toivottaa kaikille Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

EU:n tietosuojauudistuksen vaikutukset yhdistyksille!

Hyvä yhdistystoimija,

EU:n tietosuojauudistus astuu voimaan toukokuussa ja vaikuttaa myös yhdistystoimijoihin.

EU:n tietosuojauudistus ja mahdollisesti myös täydentävä kansallinen tietosuojalaki astuvat voimaan toukokuussa 2018. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan maissa lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kylä- ja asukasyhdistysten on huomioitava tuleva uudistus esimerkiksi jäsenrekisterin hoidossa.

Monet periaatteet säilyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on valmistauduttava. Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata muun muassa sakkoja tai henkilötietojen käsittelykielto.

Keskeistä ja uutta tietosuoja-asetuksessa on muun muassa riskiperusteinen lähestymistapa ja rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjän velvollisuudet kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Rekisterinpitäjän on myös pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittely on suunniteltava ja dokumentoitava.

Tietosuojaperiaatteiden noudattaminen

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi

• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten

• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden

• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä

• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Miksi tietosuojalait muuttuvat?

Uuden lainsäädännön tavoitteena on

• parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia

• vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin

• yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa

• edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, millaisia vaikutuksia tietosuojauudistuksella on yhdistysten jokapäiväiseen toimintaan, ja miten siihen olisi hyvä varautua jo etukäteen.

Kymenlaakson Kylät ry ja Socom oy järjestävät tietosuojatilaisuudet:

ti 16.1.2018 klo 16.30
Kumppanuustalo Hilma, Teollisuuskatu 8, Hamina

ma 22.1.2018 klo 16.30
Porukka-talo, Savonkatu 23, 45100 Kouvola

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu. Tarjoilun järjestämiseksi on suotavaa ilmoittautua etukäteen sähköpostitse: toimisto@kymenkylat.fi.

Tervetuloa!